ორსულობა, მშობიარობა

ორსულობა, მშობიარობა

1. პირადი ექიმი – ადრეულ ასაკში ორსულობა და მშობიარობა

http://www.youtube.com/watch?v=gQgFZoUvnr8; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან  http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან. საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

2. პირადი ექიმი – ორსულობა და რეზუს ფაქტორი

http://www.youtube.com/watch?v=WLvXA5Ny1k4; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

3. ორსულობა

http://www.youtube.com/watch?v=4LuE4K5V4mI; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

4. ორსულობიდან მშობიარობამდე

http://www.youtube.com/watch?v=U1pHeY7Ku6A; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან   http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

5. პირადი ექიმი – ორსულობა და კუჭ-ნაწლავი

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWFXf_CHvI&list=PLue6znsWBAffdf3cYcIBSoKJOBHfTNGyf; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათმიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

6. ორსულობა და ქალის გაახალგაზრდავება

http://1tv.ge/video/20369; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანირეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

7. ორსულობა და ინფექციები

http://1tv.ge/video/21897; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანირეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

8. სექსი და ორსულობა 1

http://www.youtube.com/watch?v=OQZY8CxfJKc; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

9. სექსი და ორსულობა 2

http://www.youtube.com/watch?v=8LjVWocukm0; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან    http://www.medgeo.net/2013/11/26/ginekologia-3/   ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან. საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

______________________________________________

გადასვლა >>>> ,,ორსულობა, მშობიარობა