რეპროდუქტოლოგია

რეპროდუქტოლოგია

ექიმის საათი. უშვილობა

http://www.youtube.com/watch?v=B98zNTq0q6s; ვიდეო გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

პირადი ექიმი. მამაკაცის უშვილობა

http://1tv.ge/video/16738; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოსწამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

Georgian-American Center For Reproductive Medicine REPROART PART1

http://www.youtube.com/watch?v=oSWwSWmp4qA; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

უშვილობა

http://www.youtube.com/watch?v=ZagKyiXSdWg; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

უშვილობა

http://1tv.ge/video/7980; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანირეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

ხელოვნურიგანაყოფიერება

ინ ვიტრო განაყოფიერება

http://www.youtube.com/watch?v=nBug53kKoVY; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

ინ ვიტრო განაყოფიერებაზე საუბარიშუა დღეში

http://www.youtube.com/watch?v=olj_e-iwhl4; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციებისაქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

რეპროარტი. გადაცემაპირადი ექიმი

http://www.youtube.com/watch?v=IyEW2IBmD5U; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

რეპროარტი იმედის დილაში

http://www.youtube.com/watch?v=Rpk7YWl0mQQ; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

In Vitro განაყოფიერებაზე საუბარიშუა დღეში

http://www.youtube.com/watch?v=Fv_YE6PYpmQ; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

ხელოვნური განაყოფიერება ნანუკას შოუ

http://www.youtube.com/watch?v=TR2Bm8WdVMI; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციურიკონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან

ხელოვნური განაყოფიერება

http://1tv.ge/video/17176; ვიდეო  გაშეარებულია გვერდიდან http://www.medgeo.net/2013/11/26/reproduqtologia/  ამავე გვერდზე არის ბანერი, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ დისტანციური კონსულტაციები საქართველოს წამყვანი რეპროდუქტოლოგებისა და გინეკოლეგების  ნაწილისაგან . საკონსულტაციო ბანერი არაა დაკავშირებული გაშეარებულ ვიდეოსთან.

_______________________________________