ბიჭის წონა

ბიჭის წონა

ინტერვალები, რომელიც მდებარეობს საშუალო მაჩვენებლების გვერდით, ფასდება, როგორც საშუალოზე მაღალი, ან საშუალოზე
დაბალი. ამიტომ ეს მაჩვენებლები, მშობლებმა უნდა შეაფასონ, როგორც ნორმალური. ხოლო მონაცემები – დაბალი (ძალიან დაბალი) ან მაღალი (ძალიან მაღალი), აუცილებლად უნდა მოხვდეს ყურადღების ზონაში და საჭიროებს დროულ, ადეკვატურ გამოკვლევას, კონსულტაციას, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში მკურნალობას

 

ასაკი სხეულის წონა (კგ)
წელი/თვე ძალიან დაბალი დაბალი საშუალოზე დაბალი საშუალო საშუალოზე მაღალი მაღალი ძალიან
მაღალი
0/0  2.1  2.5  2.9  3.3  3.9  4.4  5.0
0/1  2.9  3.4  3.9  4.5  5.1  5.8  6.6
0/2  3.8  4.3  4.9  5.6  6.3  7.1  8.0
0/3  4.4  5.0  5.7  6.4  7.2  8.0  9.0
0/4  4.9  5.6  6.2  7.0   7.8   8.7  9.7
0/5  5.3  6.0  6.7  7.5  8.4  9.3  10.4
0/6  5.7  6.4  7.1  7.9  8.8  9.8  10.9
0/7  5.9  6.7  7.4  8.3  9.2  10.3  11.4
0/8  6.2  6.9  7.7  8.6  9.6  10.7  11.9
0/9  6.4  7.1  8.0  8.9  9.9  11.0  12.3
0/10  6.6  7.4  8.2  9.2  10.2  11.4  12.7
0/11  6.8  7.6  8.4  9.4  10.5  11.7  13.0
1/0  6.9  7.7  8.6  9.6  10.8  12.0  13.3
1/3  7.4  8.3  9.2  10.3  11.5  12.8  14.3
1/6  7.8  8.8  9.8  10.9  12.2  13.7  15.3
1/9  8.2  9.2  10.3  11.5  12.9  14.5  16.2
2/0  8.6  9.7  10.8  12.2  13.6  15.3  17.1
2/3  9.0  10.1  11.3  12.7  14.3  16.1  18.1
2/6  9.4  10.5  11.8  13.3  15.0  16.9  19.0
2/9  9.7  10.9  12.3  13.8  15.6  17.6  19.9
3/0  10.0  11.3  12.7  14.3  16.2  18.3  20.7
3/3  10.3  11.6  13.1  14.8  16.8  19.0  21.6
3/6  10.6  12.0  13.6  15.3  17.4  19.7  22.4
3/9  10.9  12.4  14.0  15.8  18.0  20.5  23.3
4/0  11.2  12.7  14.4  16.3  18.6  21.2  24.2
4/3  11.5  13.1  14.8  16.8  19.2  21.9  25.1
4/6  11.8  13.4  15.2  17.3  19.8  22.7  26.0
4/9  12.1  13.7  15.6  17.8  20.4  23.4  26.9
5/0  12.4  14.1  16.0  18.3  21.0  24.2  27.9
5/6  13.3  15.0  17.0  19.4  22.2  25.5  29.4
6/0  14.1  15.9  18.0  20.5  23.5  27.1  31.5
6/6  14.9  16.8  19.0  21.7  24.9  28.9  33.7
7/0  15.7  17.7  20.0  22.9  26.4  30.7  36.1
8/0  17.3  19.5  22.1  25.4  29.5  34.7  41.5
9/0  18.8  21.3  24.3  28.1  33.0  39.4  48.2
10/0  20.4  23.2  26.7  31.2  37.0  45.0  56.4

აღებულია: http://www.aura.ge/124-deda-da-shvili/789-bitchis-tsona.html

________________________________________________________

გადასვლა >>> ,,ბავშვი”