პაციენტის მდგომარეობის ინფორმაციის მოწოდების კითხვარი

პაციენტის მდგომარეობის ინფორმაციის მოწოდების კითხვარი

კითხვის გამოგზავნის დროს სასურველია თუ მოგვწერთ:

1. ასაკს

2 სქესს

3. წონას

4. გაქვთ თუ არა დიაბეტი?

5. გაქვთ თუ არა ფარისებური ჯირკვლის დაავადება?

6. გაქვთ თუ არა ალერგია და რაზე?

7. გადატანილი დაავადებები

______________________________________________

.