ტელემედიცინა

ტელემედიცინა

1. ტელემედიცინის განვითარება საქართველოში – telemedicinis ganviTareba saqarTveloSi – Myvideo.ge www.myvideo.ge/?video_id=2294254

ვიდეო გაშეარებულია “ნეტკლინიკიდან” http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/
ინფორმაცია პაციენტებისათვის!
ამ გვერდზე. http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/ დევს ექიმების  და კლინიკების სია, რომლებსაც შეუძლიათ მიმართონ პაციენტებმადისტანციური კონსულტაციებისათვის.
ინფორმაცია ექიმებისათვის!
დისტანციური კონსულტაციების ნეტ–კაბინეტის შექმნა შეუძლია პრაქტიკულად ნებისმიერ ექიმს. ამისათვის საკმარისია გქონდეთ კომპიუტერი და ინტერნეტი. თუკი თქვენ გადაწყვიტეთ შექმნათ დისტანციური კონსულტაციების საკუთარი კაბინეტი. ისარგებლეთ ჩვენი სპეციალისტების კონსულტაციებითა და მომსახურებით. კონტაქტი: caumednet@gmail.com

2. ნ. ფრუიძის ტელემედიცინის კლინიკა – YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Jm7ibbBgF0
ვიდეო გაშეარებულია “ნეტკლინიკიდან” http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/
ინფორმაცია პაციენტებისათვის!
ამ გვერდზე.http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/ დევს ექიმების  და კლინიკების სია, რომლებსაც შეუძლიათ მიმართონ პაციენტებმა დისტანციური კონსულტაციებისათვის.
ინფორმაცია ექიმებისათვის!
დისტანციური კონსულტაციების ნეტ–კაბინეტის შექმნა შეუძლია პრაქტიკულად ნებისმიერ ექიმს. ამისათვის საკმარისია გქონდეთ კომპიუტერი და ინტერნეტი. თუკი თქვენ გადაწყვიტეთ შექმნათ დისტანციური კონსულტაციების საკუთარი კაბინეტი. ისარგებლეთ ჩვენი სპეციალისტების კონსულტაციებითა და მომსახურებით. კონტაქტი: caumednet@gmail.com

3. ჩვენი დილა – 24.02.2014 – | პირველი არხი – 1TV. ge

1tv.ge/video/22266
ვიდეო გაშეარებულია “ნეტკლინიკიდან” http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/
ინფორმაცია პაციენტებისათვის!
ამ გვერდზე.http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/ დევს ექიმების  და კლინიკების სია,  რომლებსაც შეუძლიათ მიმართონ პაციენტებმა დისტანციური კონსულტაციებისათვის.
ინფორმაცია ექიმებისათვის!
დისტანციური კონსულტაციების ნეტ–კაბინეტის შექმნა შეუძლია პრაქტიკულად ნებისმიერ ექიმს. ამისათვის საკმარისია გქონდეთ კომპიუტერი და ინტერნეტი.თუკი თქვენ გადაწყვიტეთ შექმნათ დისტანციური კონსულტაციების საკუთარი კაბინეტი. ისარგებლეთ ჩვენი სპეციალისტების კონსულტაციებითა და მომსახურებით. კონტაქტი: caumednet@gmail.com

4. ინტერვიუ დიმიტრი ტვილდიანთან – გამოსვლა

morigin.voageorgian.org/a/1772461.html
ვიდეო გაშეარებულია “ნეტკლინიკიდან” http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/
ინფორმაცია პაციენტებისათვის!
ამ გვერდზე.http://www.medgeo.net/2010/06/14/consultation/ დევს ექიმების  და კლინიკების სია, რომლებსაც შეუძლიათ მიმართონ პაციენტებმა დისტანციური კონსულტაციებისათვის.
ინფორმაცია ექიმებისათვის!
დისტანციური კონსულტაციების ნეტ–კაბინეტის შექმნა შეუძლია პრაქტიკულად ნებისმიერ ექიმს. ამისათვის საკმარისია გქონდეთ კომპიუტერი და ინტერნეტი. თუკი თქვენ გადაწყვიტეთ შექმნათ დისტანციური კონსულტაციების საკუთარი კაბინეტი. ისარგებლეთ ჩვენი სპეციალისტების კონსულტაციებითა და მომსახურებით. კონტაქტი: caumednet@gmail.com

..