ოფთალმოლოგიურ კლინიკებს

ოფთალმოლოგიურ კლინიკებს

გადაამოწმეთ თქვენი ორგანიზაციის  შესახებ ინფორმაცია საიტზე http://www.medgeo.net/eqimebi/; თუ საჭიროა –– შექმენით ახალი საიმიჯო გვერდი. საიტზე არის ზოგადი და დარგობრივო საძიებო ფანჯრები და თქვენ ორგანიზაციას სწრაფად იპოვით.
ბევრი თვლის, რომ  www.medgeo.net პაციენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ყველაზე აქტიური არხია.

.