ოფლიანობა

ოფლიანობა, ჭარბოფლიანობა, ჰიპერჰიდროზიოფლი

ჭარბოფლიანობა

საწინააღმდეგო საშუალებები

განმარტებითი ლექსიკონი