ოფლიანობა

 

ოფლიანობა

დისტანციური კონსულტაციები ოფლიანობის შესახებ

ოფლი

ჭარბოფლიანობა

საწინააღმდეგო საშუალებები >>>>

განმარტებითი ლექსიკონი

….._______________________________________________