ალტერნატიული მკურნალობა

ალტერნატიული მკურნალობა

მიმართულებები, მეთოდები

1. ალტერნატიული მკურნალობის საშუალებების ინტერნეტ – მაღაზიები
2. ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები
3. ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდების ფორუმები და Face – ჯგუფები
4. ალტერნატიული მკურნალობის მიმართულებები
……ალტერნატიული მედიცინა
……ხალხური მედიცინა
……აპითერაპია ( ფუტკრითა და ფუტკრის პროდუქტებით მკურნალობა)
……სამკურნალო მცენარეები  და  ფიტოთერაპია
………..მცენარეთა ერთიანი სია (1200 მცენარე)
………..ფიტოთერაპია
…….ჰომეოპათია

დაავადებები

კიბოს მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდების ანალიზი
სიმსივნური დაავადებების ალტერნატიული მკურნალობა. ინტერნეტ-მასალების დაიჯესტი

ალტერნატიული მედიცინის განმარტებითი ლექსიკონი