ქოლესტერინის დამწევ პრეპარატებს ძლიერი უარყოფითი გვერდითი ეფექტები აღმოუჩინეს

♥♥ ომეგა-3 -ის გამოწერა
 მრავალი მიზეზის გამო, ბევრი ამჯობინებს ომეგა-3 (omega-3) უშუალოდ მწარმოებლისაგან გამოიწეროს, ყველაზე სანდო ინტერნეტ-მაღაზიიდან „ამაზონი“თუ გსურთ ომეგა-3 (omega-3) -ის გამოწერა ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”  დააკლიკეთ წინამდებარე  ჟოლოსფერ ტექსტს. წინამდებარე, ჟოლოსფერ ტექსტზე დაკლიკებით, მოხვდებით ამაზონის ომეგა-3 (omega-3) -ის ქვეგანყოფილებაში, სადაც წარმოდგენილია საუკეთესო მწარმოებლების, სანდო პროდუქცია >>>
♥♥ სელის ზეთის გამოწერა
 სელის თესლი ცხიმოვანი  მჟავების –  ომეგა-3, ომეგა-6 და ომეგა-9-ის ყველაზე მდიდარი ბუნებრივი მცენარეული წყაროა. სელის თესლის ზეთი –  2-ჯერ მდიდარია ომეგა-3  ცხიმოვანი მჟავებით, ვიდრე თევზის ქონი. თუ გსურთ სელის ზეთის  flaxseed oil გამოწერა  ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან“ დააკლიკეთ წინამდებარე ჟოლოსფერ ტექსტს; გადახვალთ ,,ამაზონის“ სელის ზეთის – flaxseed oil ქვეგანყოფილებაში, სადაც წარმოდგენილია საუკეთესო მწარმოებლების სანდო პროდუქცია >>>
♥♥ ქოლესტერინის გასაზომი აპარატის გამოწერა
სადღეისოდ სისხლის ანალიზის გაკეთება სხვადასხვა სპეციალურ ლაბორატორიებშია შესაძლებელი, თუმცა ქოლესტერინის გაზომვა გაცილებით მოსახერხებელია სპეციალური აპარატის გამოყენებით სახლის პირობებში. თუ გსურთ ქოლესტერინის გასაზომი აპარატის  Cholesterol Meter  –ის გამოწერა ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”, სადაც წარმოდგენილია საუკეთესო მწარმოებლების, სანდო პროდუქცია,  დააკლიკეთ წინამდებარე  ჟოლოსფერ ტექსტს >>> 

♦ როგორ გამოვიწეროთ ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონიდან”


 – ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ როცა ეს შესაძლებელია,  ქოლესტერინის დაწევა ცხოვრების ჯანსაღი წესითა და ბუნებრივი საშუალებებით უნდა შევეცადოთ. 

ქოლესტერინის დამწევი, ძლიერ მოქმედი პრეპარატები (სიმვასტატინი, ატორვასტატინი, როზუვასტატინი და სხვ.) ზრდიან თირკმლის მწვავე ანთების განვითარების რისკს. ანთება ვითარდება პირველი ოთხი თვის მანძილზე. რისკი 34%–ით მაღალია, ვიდრე ნაკლებად ძლიერი სტატინების გამოყენების დროს, თანაც იმ პაციენტებთან, რომლებიც არ არიან თირკმლის ქრონიკული  დაავადების მტარებელნი. ალბათობა ამ ნეგატიური გვერდითი მოვლენის განვითარებისა, ნარჩუნდება მომდევნო 2 წლის განმავლობაში.

გამოკვლევის შედეგები, რომელიც ჩაატარეს ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა, გამოქვეყნებულია ჟურნალ BritishMedicalJournal (BMJ). ჩვენ, თარგმნის გარეშე გთავაზობთ სტატიის რუსულ ორიგინალს. წყარო: http:// www.  julinudelmann.com/  BRPortal/ br/P102.jsp?arc= 226921.

Высокие дозы сильнодействующих препаратов последнего поколения для понижения уровня холестерина в крови, таких, как симвастатин, аторвастатин и розувастатин, на 34 процента повышают риск острого воспаления почек в первые четыре месяца приема по сравнению с менее сильнодействующими статинами, причем вероятность развития этого негативного побочного эффекта у пациентов, не являющихся хроническими почечными больными, сохраняется на протяжении последующих двух лет.

Результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) опубликованы в журнале British Medical Journal (BMJ).

Эффект был выявлен благодаря мета-анализу огромного массива данных, полученных на протяжении более 11 лет, в то время как обычные клинические испытания препаратов, о которых идет речь, не предусматривали столь масштабных исследований и не обнаружили найденных отрицательных последствий.

Авторы работы проанализировали информацию о более чем двух миллионах пациентов в возрасте старше 40 лет, не страдающих от хронических заболеваний почек, начавших принимать статины в период между 1 января 1997 года и 30 апреля 2008 года. Данные были взяты из медицинских информационных баз семи канадских провинций, а также Великобритании и США.

Было установлено, что ежедневный прием 10 миллиграммов и более розувастатина, или 20 миллиграммов и более аторвастатина, или 40 миллиграммов и более симвастатина в течение первых четырех месяцев на 34 процента, в сравнении с менее сильнодействующими препаратами, увеличивает риск госпитализации с острым воспалением почек у пациентов, не страдающих хроническими почечными заболеваниями. При этом высокая вероятность такого развития событий сохраняется на протяжении двух лет приема высоких доз сильнодействующих статинов. У хронических почечных больных такого эффекта отмечено не было.

Механизм, лежащий в основе выявленного феномена, пока не ясен. Авторы намерены продолжить исследование влияния сильнодействующих статинов на функцию почек, в частности сравнить эффект при различных уровнях дозировки препаратов.

Статины – группа лекарств, понижающих уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (“плохого холестерина”) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени. Назначается в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза.

http:// www.  julinudelmann.com/ BRPortal/br/P102.jsp?arc=226921; გადასვლა >>> ,,ქოლესტერინი”