ვაფასებთ თუ არა მაღალი ქოლესტერინის რისკებს?

მაღალი ქოლესტერინის რისკი უდავოა. სპერლინგი წერდა, რომ რაც უფრო მაღალია ხალხში ქოლესტერინი, მით უფრო დიდია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებათა მაჩვენებელი. ექსპერტების აზრით, ადამიანები სერიოზულად ვერ აღიქვამენ ქოლესტერინის მაღალი დონის რისკებს. 2005 წელს  ამერიკაში, გამოკითხულთა ერთმა მეოთხედმა აღიარა, რომ ბოლო ხუთი წლის მანძილზე არ შეუმოწმებიათ ქოლესტერინის დონე.

პრობლემა იმაშია მდგომარეობს,  რომ ქოლესტერინის მაღალი დონე არ იწვევს რაიმე სიმპტომს, და ამიტომ  ხალხი მას ყურადღებას არ აქცევს. ცნობილმა ამერიკელმა კარდიოლოგმა გააკეთა დასკვნა მასზედ, რომ ადამიანები რეაგირებენ იმ დაავადებებზე, რომლებიც ვლინდებიან დამახასიათებელი სიმპტომებით.

http://www.eurolab.ua/cholesterol/2489/2490/18617/; გადასვლა: 1. ქოლესტერინი


..