ქოლესტერინი და მეორადი ჰიპერლიპიდემია

ქოლესტერინი და მეორადი ჰიპერლიპიდემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილება გამოიწვიოს მეორადმა ჰიპერლიპიდემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….