ქოლესტერინი და ღვიძლის პირველადი ბილიარული ციროზი

ქოლესტერინი და ღვიძლის პირველადი ბილიარული ციროზი

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილება გამოიწვიოს ღვიძლის პირველადმა ბილიარულმა ციროზმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….