ქოლესტერინი და შაქრიანი დიაბეტი

ქოლესტერინი და შაქრიანი დიაბეტი

კითხვა: შეიძლება თუ არა ქოლესტერინის (CHOL) დონის ცვლილებამ გამოიწვიოს შაქრიანი დიაბეტმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….