ქოლესტერინი და A-α-ლიპოპროტეინემია

ქოლესტერინი და A-α-ლიპოპროტეინემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების (AHDL)  დონის ცვლილება გამოიწვიოს A-α-ლიპოპროტეინემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….