ქოლესტერინი და დეკომპენსირებული შაქრიანი დიაბეტი

ქოლესტერინი და დეკომპენსირებული შაქრიანი დიაბეტი

კითხვა: შეიძლება თუ არა მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების (AHDL)  დონის ცვლილება გამოიწვიოს დეკომპენსირებულმა შაქრიანმა დიაბეტმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….