ქოლესტერინი და კოფაქტორ ლიპოპრეტეინლიპაზის (Apo C-II) უკმარისობა

ქოლესტერინი და კოფაქტორ ლიპოპრეტეინლიპაზის (Apo C-II) უკმარისობა

კითხვა: შეიძლება თუ არა მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების (AHDL)  დონის ცვლილება გამოიწვიოს კოფაქტორ ლიპოპრეტეინლიპაზის (Apo C-II) უკმარისობამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….