ქოლესტერინი და ლაქტოზურია

ქოლესტერინი და ლაქტოზურია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ლაქტოზურიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….