ქოლესტერინი და რესპირატორული დისტრესს-სინდრომი

ქოლესტერინი და რესპირატორული დისტრესს-სინდრომი

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს რესპირატორულმა დისტრესს-სინდრომმა?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….

Share this...Share on Facebook
Facebook