ქოლესტერინი და ჰიპერლიპოპროტეინემია

ქოლესტერინი და ჰიპერლიპოპროტეინემია

კითხვა: შეიძლება თუ არა ტრიგლიცერიდები დონის ცვლილება გამოიწვიოს ჰიპერლიპოპროტეინემიამ?

პასუხი: დიახ, შეიძლება. იხ. >>>

გადასვლა: ქოლესტერინი

….