ფაგები, ბაქტერიოფაგები

გვერდის  სარჩევი:

…..1. ლექციები, ვიდეოები ფაგებისა და ფაგოთერაპიის შესახებ
…..2. ბიოქიმფარმი – ფაგების სფეროს  ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიოში
…..3. ფაგური პრეპარატები  საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე
…..4. ბიოქიმფარმის პრეპარატების  პლათფორმებად შექმნილი  შექმნილი medgeo.net-ის  პოსტები
…..5. საერთაშორისო დისტანციური კონსულტაციები ფაგებისა და ფაგოთერაპიის შესახებ

..

1. დისტანციური კონსულტაციები პაციენტებისა და ექიმებისათვის ქართულ და რუსულ ენებზე

1. ექიმთა და ფარმაცევტთა კონსულტაციები
2. ონლაინ კონსულტაციების ცენტრი ,,ფაგოთერაპია”
3. საკონსულტაციო-საინფორმაციო Face –გვერდი „ ფაგოთერაპია და ფაგები“
4. ფაგოთერაპიის საკონსულტაციო ბლოგი
5. консультационный блог „фаготерапия„
6. Фаготерапия – Facebook-страница

2. ლექციები, სტატიები, ვიდეოები ფაგების, ფაგოთერაპიის შესახებ

ფაგოთერაპია   
1. ფაგები. ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. ლექციავებინარი
2. ლექციის დანართი: „ფაგები და რა დაავადებებს კურნავენ
3. ანტიბიოტიკი თუ ბაქტერიოფაგი?
4. ვაქცინები, შრატები, ფაგები
5. ფაგოდიაგნოსტიკა
6. ფაგოთერაპია
7. ბაქტერიოფაგების გამოყენება ცისტიტის პროფილაქტიკისათვის
8. ლურჯ-მწვანე ჩირქის  ჩხირი
9. პრებიოტიკები, პრობიოტიკები, სინბიოტიკები
10. პრებიოტიკები
11. პრობიოტიკები
12. სინბიოტიკები
13. სორბირებული პრეპარატები – პრობიოტიკები
14. პრებიოტიკებისა და პრობიოტიკების დახასიათება
15. ბაქტერიოფაგები – ნომენკლატურა, სტრუქტურა
16. როგორ გადაეცემა ოქროსფერი სტაფილოკოკი
17. ოქროსფერი სტაფილოკოკი ბავშვებში
ფაგები
1. გიორგი ელიავა
2. ფაგები. სპეციალური ლექცია. ლალი დათეშიძე
3. ფაგების კლასიფიკაცია
4. ფაგების მორფოლოგია
5. ბაქტერიოფაგები
6. ფაგოციტები
7. ფაგი ზომიერი
8. ფაგოციტოზი
9. ავტოფაგიზმი
10. მაკროფაგები
11. ნეკროფაგები
12. ფაგოპროფილაქტიკა
13. ფაგოსომები
14. ბაქტერიოფაგი
15. ფაგი
16. ოქროსფერი სტაფილოკოკი
17. ტრანსდუქცია
18. ლიტიკური განვითარება ფაგის
19. პროფაგი
20. ლიზოგენია (გენეტ. ლექს.)
21. ლიზოგენია
22. ინდუქცია პროფაგის

2. ბიოქიმფარმის პრეპარატები – ფაგების სფეროს  ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიოში

1. ფაგიო
2. სეპტაფაგი

3. სხვა ფაგური პრეპარატები  საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე

 1. პიობაქტერიოფაგი

საკონსულტაციო გვერდი Facebook-ში

4. medgeo.net-ის  პოსტები ფაგების შესახებ

Фаги

1. фаги, бактериофаги

Жизненный цикл бактериофага
Лечение бактериофагами
Как выглядят бактериофагии?
Бактериофаги – естественные ограничители популяции бактерий
Что говорят специалисты
История бактериофагов
Преимущества Бактериофагов
Альтернатива антибиотикам
В Ветеринарии
В Генной инженерии
В Пищевой промышленности
В Сельском хозяйстве 

2. Механизм действия бактериофагов
3. Лечение бактериофагами
4. Факты о бактериофагах
5. Сравнение профилактического и терапевтического использования фагов и антибиотиков
6. Почему бактериофаги безопаснее антибиотиков?
7. Антибиотик или бактериофаг
8. акне и фаги
9. Бактериофаги против акне
10. Применение бактериофагов в отоларингологии
11. Применение бактериофагов в гинекологии
12. Бактериофаги во время беременности и кормления грудью
13. Бактериофаги: профилактика осложнений ОРВИ и гриппа
14. Бактериофаги и Дисбактериоз

5. საერთაშორისო დისტანციური კონსულტაციები ფაგებისა და ფაგოთერაპიის შესახებ

ფაგოთერაპია და ფაგები. დისტანციური კონსულტაციები პაციენტებისა და ექიმებისათვის

1. საკონსულტაციო სტრუქტურების სია მოცემულია ამ გვერდის დასაწყისში
 
გავრცელებული კითხვა-პასუხები

 1. Почему бактериофаги безопаснее антибиотиков?
 2. Какой из бактериофагов лучше выбрать?
 3. Можно ли мне использовать бактериофаги при лечении бронхита (пневмонии или плеврита)?
 4. Что именно входит в состав бактериофагов?
 5. Могу ли я использовать бактериофаги с другими препаратами, например антибиотиками или иммуномодуляторами?
 6. Как долго можно использовать бактериофаги?
 7. Можно ли использовать бактериофаг при лечении отита?
 8. Можно ли использовать бактериофаги при лечении урологических заболеваний, таких как цистит, пиелонефрит и уретрит?
 9. Как быстро я почувствую эффект от применения бактериофага?
 10. Могу ли я использовать бактериофаги с другими препаратами, например антибиотиками или иммуномодуляторами?
 11. Применение бактериофагов при беременности? Можно ли применять?
 12. Насколько вероятен риск осложнений после использования препарата бактериофага? Насколько это безопасно?
 13. Какие существуют противопоказания к использованию препаратами бактериофагов?
 14. Если человек аллергик, можно ли ему бактериофаг?
 15. Как часто можно использовать бактериофаги?
 16. Каким образом мне использовать бактериофаг при лечении тонзиллита?
 17. Каким образом можно использовать бактериофаг при лечении синусита (насморка)?
 18. Есть ли опыт применения бактериофагов при острых кишечных инфекций у детей?
 19. Входят ли в состав бактериофагов антибиотики?
 20. Можно ли чем-то развести бактериофаг колипротейный, чтобы 2-хлетний ребенок мог его выпить?
 21. Можно ли при помощи бактериофагов вылечить долго не заживающие раны на ногах у пожилой женщины?
 22. Можно ли хранить в холодильнике бутылочку с бактериофагом, если крышку не открывали, а лекарство брали шприцом?
 23. Может ли бактериофаг помочь при лечении галитоза?
 24. Эффективны ли бактериофаги при вирусных инфекциях?
6. მხარდამჭერი ინფრასტრუქტურა ინტერნეტში
5. Gen.ge

 

..

 

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე Facebook -ზე ..