მკურნალობა უცხოეთში


მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)

გრანტებისა და შეღავათიანი კრედიტების, ინვესტიციებისა და ბიზნესის რაციონალურად წარმართვისათვის გთავაზობთ დაბეჭდილ, მზა, ტიპურ ბიზნეს-გეგმებს, word-ის ფაილის სახით. მოგვწერეთ თქვენთვის სასურველი ბიზნესის დასახელება და მოკლე შინაარსი ელფოსტაზე  caumednet@gmail.com  ესკიზურ დონეზე  გვაქვს 400-მდე მიმართულების ბიზნეს-გეგმა. თუკი არ ემთხვევა თქვენს მიმართულებას –  მოკლე დროში დაგიბეჭდავთ.

biznes gegmebi

ბაზაში გვაქვს 400 -მდე ბიზნეს-გეგმა. ქვემოთ მოცემულია ყველაზე მოთხოვნადი ბიზნეს-გეგმების მოკლე სია. ტიპური ბიზნეს-გეგმა არ შეიცავს კონკრეტულ მონაცემებს. ეს არის საწყისი  სქემა, რომლის ბაზაზეც შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი ბიზნეს-გეგმა. სიაში შეტანილი არ არის ორიგინალური, ახალი მიმართულებები. მათ სიას მოგაწვდით მოთხოვნით.

ძველი სია >>>

თემატური
გრანტებისათვის პროექტების (ბიზნეს გეგმების) მომზადება
საბანკო კრედიტებისათვის (მათ შორის შეღავათიანი) ბიზნეს გეგმების მომზადება

ექსპორტზე ორიენტირებული განსაკუთრებით მაღალრენტაბელური საავტორო ბიზნეს- გეგმები:
რუსეთის ბაზარზე ორიენტირებული საავტორო ბიზნეს გეგმები
ევროპის პაზარზე ორიენტირებული საავტორო ბიზნეს გეგმები

საინვესტიციო პროექტების მომზადება უცხოელი ინვესტორებისათვის
საინვესტიციო პროექტების მომზადება უცხოელი ინვესტორებისათვის
ტბების საინვესტიციო პროექტების მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის

საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება ემიგრანტებისათვის
საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ემიგრანტებისათვის

საავტორო ბიზნეს-გეგმები რეგიონებისათვის
საავტორო, ორიგინალური ბიზნეს-გეგმები მესხეთ-ჯავახეთისათვის
საავტორო, ორიგინალური ბიზნეს-გეგმები კახეთისათვის
საავტორო ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის 
საავტორო ბიზნეს გეგმები სამეგრელოსათვის
საავტორო ბიზნეს გეგმები საჩხერისათვის
საავტორო ბიზნეს გეგმები თერჯოლის რაიონისათვის
ბიზნეს გეგმების მომზადება მდინარისპირა ნაკვეთებისათვის
ბიზნეს გეგმების მომზადება მთის სოფლებისათვის

მთის სოფლები
საავტორო, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები მთის სოფლებისათვის

სასტუმროები
საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს-გეგმა
ჰოსტელის ტიპის სასტუმროს ბიზნეს-გეგმა
სასტუმროს ბიზნეს გეგმა

ტურიზმისა და  ტურისტული ინფრასტრუქტურის ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს-გეგმების მომზადება ტურიზმის სფეროში
ტურისტთა სწრაფი კვების ობიექტების ბიზნეს გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ჰოსტინგებისათვის ავეჯის წარმოების ბიზნეს გეგმა
საერთაშორისო ბიზნეს გეგმების მომზადება ნადირობისა და თევზაობის სფეროში
სასოფლო ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება

კოოპერატივები 
ტიპური ბიზნეს-გეგმები სხვადასხვა პროფილის კოოპერატივებისათვის

ქალთა ბიზნეს აქტიობის პროგრამების ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად ქალთა ბიზნეს ინიციატივებისათვის
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
სპეციალური ჩურჩხელების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
სილამაზის სალონის ბიზნეს გეგმა
ფიტნეს ცენტრის ბიზნეს გეგმა
სპა ცენტრის ბიზნეს გეგმა
ხის თოჯინების და სუვენირების სახელოსნო

სოციალური საწარმოების ბიზნეს-გეგმები
ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად სოციალური საწარმოებისათვის

მინი-ქარხნების, საწარმოო ხაზების ბიზნეს გეგმები, ტექნიკა და ტექნოლოგიები
ნებისმიერი ტიპის საწარმოო ხაზისა და მინი ქარხნის მოძიება და ბიზნეს გეგმის მომზადება
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ქარხნის ბიზნეს გეგმა
გადამამუშავებელი წარმოების ინოვაციური ბიზნეს გეგმები 
დასაფასოვებელი და შესაფუთი ქარხნების ბიზნეს გეგმები
ტექნოლოგიური ხაზები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

მაღალტექნოლოგიური  სფეროები
ბიზნეს გეგმები ავიაკოსმოსურ სფეროში
ბიზნეს გეგმები ავტომობილების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ხელოვნური ინტელექტის სფეროში
ბიზნეს გეგმები ბიოტექნოლოგიების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ბიოინფორმატიკის სფეროში
ბიზნეს გეგმები კომპიუტერული ინჟინერიის სფეროი
ბიზნეს გეგმები კომპიუტერული მეცნიერებების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ნანოტექნოლოგიების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ბირთვული ფიზიკის სფეროში
ბიზნეს გეგმები ელექტრომაგნიტური გამოსხივებების სფეროში
ბიზნეს გეგმები რობოტიკის სფეროში
ბიზნეს გეგმები ნახევარგამტარების სფეროში
ბიზნეს გეგმები ტელეკომუნიკაციების სფეროში
ალმასის   წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

მედიცინა, ფარმაცია, კოსმეტიკა
აფთიაქის ბიზნეს გეგმა
სამედიცინო დაწესებულების ბიზნეს გეგმა
კოსმეტიკური ფირმის ბიზნეს გეგმა
ფარმაცევტული საწარმოს ბიზნეს გეგმა
სუროგაცია დინაციის ცენტრის ბიზნეს გეგმა

ვეტერინარია, ვეტერინალური პრეპარატები
ვეტერინალური პუნქტის ბიზნეს გეგმა
ვეტერინალური პრეპარატების წარმოების ბიზნეს გეგმა

თევზი, ტბა, წყალსაცავი, ტბორი
ტბები, ტბორები
ტბების ბიზნეს გეგმის მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის
ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
თევზი
თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმები
კობორჩხალების წარმოების ბიზნეს გეგმა
გადამუშავება
თევზის შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმა

არატრადიციული
კრევეტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ხამანწკების ფერმის ბიზნეს გეგმა
თაგვების მოშენების ბიზნეს გეგმა
კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა

მევენახეობა, მეღვინეობა
ღვინის ქარხნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ვენახის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

წყალი, ჭაბურღილები წყლისათვის
წყლის ჭაბურღილების ფირმის ბიზნეს გეგმის მომზადება
წყლის ჩამოსხმისა და რეალიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა

ვაჭრობა
ონლაინ საკოლმეურნეო ბაზარი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მწვანილით ვაჭრობა. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ზოოსაქონელის მაღაზიის ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

მომსახურებები
ტანსაცმლის მინი  სამრეცხაოს  ბიზნეს გეგმა
ფეხსაცმლის სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
სილამაზის სალონის ბიზნეს გეგმა
ფიტნეს ცენტრის ბიზნეს გეგმა
სპა ცენტრის ბიზნეს გეგმა
ქიმწმენდის ბიზნეს გეგმის მომზადება
ქორწინების მომსახურების ცენტრის ბიზნეს გეგმა

მედია, საინფორმაციო მომსახურებები, კონსალტინგი
საინფორმაციო მომსახურებების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
მედია საშუალებების ბიზნეს გეგმები
საკონსულტაციო ცენტრების ბიზნეს გეგმები
ვიდეო სტუდიის ნიზნეს გეგმა

ხელოვნება, ხალხური რეწვა
საავტორო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
საავტორო მხატვრული ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ლითონი
რკინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა 
რკინის ავეჯის სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ჭედური ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
მცირე ქანდაკებათა  სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ტრადიციული იარაღების  სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
თიხა
ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
კერამიკული სახელოსნის ბიზნეს გეგმა
ქვა
ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს-გეგმა
ქვის კეცის სახელოსნოს ბიზნეს-გეგმა
ხე
ხალხური საკრავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
ქსოვილები
ხალიჩების და ხელით ქსოვის სახელოსნოს ბიზნეს-გეგმა
ქართული სამოსის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
სხვა
ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

სწავლა
უცხო ენების კურსების ბიზნეს გეგმა
პრენინგ ცენტრების ბიზნეს გეგმა

რძის პროდუქტები
ყველის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ყველი. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები 
შებოლილი სულგუნის წარმოების ბიზნეს გეგმა
რძის პროდუქტების წარმოების საწარმოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ხორცი
მერძეული საქონელი
მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მეხორცული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მეხორცული, ხორცი
მეხორცული მიმართულების ფერმის ბიზნეს გეგმა
შებოლილი ხორცის საწარმოს  ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ჯიშები
ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იაროსლავის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შავჭრელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ანგლერული ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აბერდინო-ანგუსის  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აიშირის ჯიშის ძროხა
ლატვიური წაბლა  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სიმენტალის ჯიშის ძროხა
შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხოლმოგორის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჯერსის ჯიშის ძროხა
ჰერეფორდის ჯიშის  ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰოლანდიური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

თხა
თხის ფერმისა და პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ზაანენის ჯიშის თხა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ცხვარი
ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კარაკულის (კრაველის) წარმოების ბიზნეს გეგმა

მეღორეობა
მეღორეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ლორის (ვიჩინის) დამზადების საამქროს ბიზნეს გეგმა

კურდღელი
კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბოცვრის ფერმის ბიზნეს გეგმა

ცხოველთა კვება
ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
საძოვრების საავტორო ბიზნეს გეგმა
იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შაქრის ჭარხლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
თევზის საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
კრევეტების საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

ორიგინალური აგრო წარმოებების ბიზნეს-გეგმები
ტარაკნების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ლოკოკინების წარმოების ბიზნეს გეგმა
პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

სანერგე მეურნეობა
სანერგე მეურნეობის ბიზნეს გეგმის მომზადება
კაკლოვანების სანერგე მეურნეობების ბიზნეს გეგმები

ხეხილის ბაღები
ტყემლის ბაღის ბიზნეს გეგმა
ფისტის ბაღის ბიზნეს გეგმა
შინდის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ანწლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქლიავის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
კივის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა

მეფრინველეობა
ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იხვისა და მისი პროდუქციის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეკვერცხული  ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერის კვერცხი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბატი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩეხური ოქროსფერი ბიზნეს გეგმების მომზადება

სანადირო მეურნეობები
სანადირო მეურნეობების საავტორო ბიზნეს გეგმა
გნოლი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
გარეული ფრინველების სანაშენე ტიპური ბიზნეს-გეგმა
გარეული ღორის სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ხოხობი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ძვირფას ბეწვიან ცხოველთა მოშენება
კარაკულის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ნუტრიების მოშენების ბიზნეს გეგმა
ნორკის მოშენების ბიზნეს გეგმა
ძვირფასბეწვიან ცხოველთა მოშენების საავტორო ბიზნეს გეგმები

შინაური ცხოველები
ძაღლების მოშენებისა და მომსახურების სერვისის საავტორო ბიზნეს გეგმები
სპეციალური დანიშნულების ძაღლების გამრავლება-გაწვრთნის ცენტრის ბიზნეს -გეგმა

მეფუტკრეობა

ფუტკრის პროდუქტების ფარმაცევტული მიზნით წარმოების ბიზნეს გეგმა
საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ყვავილის მტვერისა  და ჭეოს წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ფუტკრის შხამის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
დინდგელის  (პროპოლისი) წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ანათალის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სანთლის არაყის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა 
მეფუტკრეობის პროდუქტები საავტორო ბიზნეს გეგმა
მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ანათალი. საავტორო ბიზნეს გეგმა 
კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა

ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები 
სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ინდივიდიალური ბიზნეს-გეგმები
არატრადიციული ჩაების წარმოების საავტორო ბიზნეს-გეგმა

სოკოს წარმოება და გადამუშავება
სოკოს სხვადასხვა სახეობების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს-გეგმა
სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა
შამპინიონების წარმოების ბიზნეს გეგმა

ხილის წარმოება და გადამუშავება
გადამუშავება
ხეხილის ბაღების გაშენების  ტიპური ბიზნეს გეგმები ყველ სახის ხილისა და კენკროვანებისათვისა
ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ხილი და ჩირი . ინოვაციური ბიზნეს გეგმა 
წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ხილი
შინდის წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა 
ალუბალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს-გეგმა 
ატმის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვაშლის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კომშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან
ციტრუსები
ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო  ბიზნეს-გეგმა
ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
კენკროვანები 
კენკროვანი კულტურების წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა 
მაყვალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
გიგანტური უეკლო მაყვალის ბიზნეს გეგმის მომზადება
მაყვალი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მოცვის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლი . საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
კენკროვანები საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მარწყვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
კაკლოვანები
ნუშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპუირ ბიზნეს გეგმა
ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა 
თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფისტის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

მემარცვლეობის ბიზნეს გეგმები
სელის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საგაზაფხულო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ბოსტნეულის წარმოება და გადამუშავება
თესლი
ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
გადამუშავება
სათბურის შექმნის საავტორო ბიზნეს-გეგმა
ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სანელებლების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
საექსპორტო მიმართულების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
სანელებლები .საავტორო ბიზნეს გეგმა 
ცალკეული მცენარეები
არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა 
ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
გოგრა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ისპანახი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პომიდორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სანელებლები. საავტორო ბიზნეს გეგმის მომზადება
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სატაცურის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხახვი.ბიზნეს გეგმების მომზადება

კარტოფილი
კარტოფილი . ბიზნეს გეგმის მომზადება
საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა

სამკურნალო მცენარეთა, ეთერზეთებისა და სპეციალურ მცენარეთა წარმოება
ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბამბუკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ანწლის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ხე-ტყის დამუშავება
ხის დამამუშავებელი საამქროს ბიზნეს გეგმა
ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ავეჯი
ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სამზარეულოების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
რკინის ავეჯის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ნარჩენების შეგროვება და გადამუშავება
პლასტმასისა და ბოთლების შეგროვების პუნქტის ბიზნეს-გეგმა
საბურავების გადამუშავების საამქროს ბიზნეს გეგმა

სილამაზე, ჯანმრთელობა, მედიცინა
სტომატოლოგიური კაბინეტის შექმნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სილამაზის სალონის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
საუნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
კოსმეტოლოგიური კაბინეტის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მასაჟის სალონის ბიზნეს-გეგმა
ავადმყოფთა სახლში მომსახურების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

სწავლა, სპორტ-კლუბები
საბავშვო ბაღის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
საბავშვო ფეხბურთის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
საბავშვო რაგბის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

ტრანსპორტი
სატვირთო გადაზიდვების ფირმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ტაქსი-გამოძახებით„  ტიპური ბიზნეს-გეგმა

ბაიკი
ველოსიპედების გაქირავების პუნქტის ბიზნეს გეგმა
ველოსიპედების სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

მშენებლობა, რემონტი
სამშენებლო მასალების წარმოება
აგურის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ხის გადამამუშავებელი საამქროს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბლოკის ცეხის ბიზნეს გეგმის მომზადება
მშენებლობა
უკარკასო კონსტრუქციების მშენებლობის ფირმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
რემონტი
პლასტიკური კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მეტალის კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბინების სარემონტო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ეზოს დიზაინი
ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს-გეგმა

დღესასწაულები, ქორწილები
დღესასწაულების ჩატარების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ქორწილების მოწყობის სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა

კვების ობიექტები
სასადილოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ღამის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
სწრაფი მომსახურების კაფის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სახინკლის ტიპური ბიზნეს გეგმა
სუში-ბარის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბიზნეს-გეგმები კულინარიის სფეროში
რესტორნის საავტორო ბიზნეს გეგმა

კვების მრეწველობის ობიექტები
ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს-გეგმა
ორცხობილას წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

სავაჭრო ობიექტების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ინტერნეტ-მაღაზიის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სეკონდ-ჰენდის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ფეხსაცმლის მაღაზიის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

დეკორატიული და სპეციალური მცენარეები
ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა
ბზა .ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლანდშაფტური დიზაინის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ბაღის (ეზოს) დიზაინი  და მოვლა
ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა

ავტოსალონები
ავტოსამრეცხაოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ავტოსერვისის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ავტომაღაზიების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ავტომანქანების ელექტრო გასამართი სადგურების საავტორო ბიზნეს გეგმა

რეკლამა, პიარი, საინფორმაციო მომსახურება
სარეკლამო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა

უძრავი ქონება
უძრავი ქონების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
უძრავი ქონების საერთაშორისო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა

New
ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა
წისქვილის ბიზნეს გეგმა
ზაფრანის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ლურჯი მოცვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
კარტოფილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
წაბლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზეთისხილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
გარგარის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ალუბლის (ალუბალი) წარმოების ბიზნეს გეგმა
მარწყვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ინდაურის მოშენების ბიზნეს გეგმა
ლობიოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
გოგრის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
ხურმის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
ნუშის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
დაფნის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
საკალმახე მეურნეობის ბიზნეს გეგმა
ყვავილის მტვერის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ქაცვის  პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
ქალთა რაიონული ბიზნეს ცენტრის გეგმა
რაიონული   საინფორმაციო ცენტრის ბიზნეს გეგმა
თუთის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა
მექანიზაციის სერვისის ბიზნეს გეგმა
პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა
მიკრო საკარმიდამო და სახლის ბიზნესების გეგმები
აგურის წარმოების ბიზნეს გეგმა
ზღვის გოჭების წარმოების ბიზნეს გეგმა
დასაქმების ბიუროს ბიზნეს-გეგმა
სვანური მარილის საექსპორტო წარმოების ბიზნეს გეგმა
მეხორცული მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმა
ლიზინგის ბიზნეს გეგმები
ფრანჩაიზინგის ბიზნეს გეგმები
ბიოორგანული ნარჩენების უტილიზაციის საწარმოს ბიზნეს-გეგმა
დრონით ვიდეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა

….

თეზაურუსი : ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე , მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

biznes gegmabiznes gegma

 

..

Comments are closed.

vaka