მკურნალობა უცხოეთში


მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)

გრანტებისა და შეღავათიანი კრედიტების, ინვესტიციებისა და ბიზნესის რაციონალურად წარმართვისათვის გთავაზობთ დაბეჭდილ, მზა, ტიპურ ბიზნეს-გეგმებს, word-ის ფაილის სახით. მოგვწერეთ თქვენთვის სასურველი ბიზნესის დასახელება და მოკლე შინაარსი ელფოსტაზე  caumednet@gmail.com  ესკიზურ დონეზე  გვაქვს 400-მდე მიმართულების ბიზნეს-გეგმა. თუკი არ ემთხვევა თქვენს მიმართულებას –  მოკლე დროში დაგიბეჭდავთ.

biznes gegmebi

ბაზაში გვაქვს 400 -მდე ბიზნეს-გეგმა. ქვემოთ მოცემულია ყველაზე მოთხოვნადი ბიზნეს-გეგმების მოკლე სია. ტიპური ბიზნეს-გეგმა არ შეიცავს კონკრეტულ მონაცემებს. ეს არის საწყისი  სქემა, რომლის ბაზაზეც შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი ბიზნეს-გეგმა. სიაში შეტანილი არ არის ორიგინალური, ახალი მიმართულებები. მათ სიას მოგაწვდით მოთხოვნით.

ძველი სია >>>

კოოპერატივები
ტიპური ბიზნეს-გეგმები სხვადასხვა პროფილის კოოპერატივებისათვის

საავტორო ბიზნეს-გეგმები რეგიონებისათვის
საავტორო, ორიგინალური ბიზნეს-გეგმები მესხეთ-ჯავახეთისათვის
საავტორო, ორიგინალური ბიზნეს-გეგმები კახეთისათვის
საავტორო ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის 

ტექნიკა და ტექნოლოგიები
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ქარხნის ბიზნეს გეგმა
გადამამუშავებელი წარმოების ინოვაციური ბიზნეს გეგმები
დასაფასოვებელი და შესაფუთი ქარხნების ბიზნეს გეგმები
ტექნოლოგიური ხაზები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

ვაჭრობა
ონლაინ საკოლმეურნეო ბაზარი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მწვანილით ვაჭრობა. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ზოოსაქონელის მაღაზიის ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

ქალთა ბიზნეს აქტიობის პროგრამების ბიზნეს გეგმები
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
სპეციალური ჩურჩხელების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა

სოციალური საწარმოების ბიზნეს-გეგმები
სპეციალური ჩურჩხელების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა

ტურიზმისა და  ტურისტული ინფრასტრუქტურის ბიზნეს გეგმები

1. საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს-გეგმა
2. ბიზნეს-გეგმების მომზადება ტურიზმის სფეროში
3. ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა

საავტორო  და მცირე სახელოსნოები, მინი-ქარხნები
1. საავტორო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
2. ხალხური საკრავების სახელოსნობიზნეს გეგმა
3. ტრადიციული იარაღების  სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
4. მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
4. რკინის ნაკეთობათა სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა 
5. ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
6. ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
7. ხალიჩების და ხელით ქსოვის სახელოსნოს ბიზნეს-გეგმა
8. ქართული სამოსის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
9. სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
10. საავტორო მხატვრული ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
11. ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს-გეგმა
12. მცირე ქანდაკებათა  სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ხორცი, რძის პროდუქტები, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მეხორცული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ყველის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
რძის პროდუქტების წარმოების საწარმოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
შებოლილი ხორცის საწარმოს  ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ყველი. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები 
ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იაროსლავის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შავჭრელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ანგლერული ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აბერდინო-ანგუსის  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
აიშირის ჯიშის ძროხა
ლატვიური წაბლა  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სიმენტალის ჯიშის ძროხა
შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხოლმოგორის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჯერსის ჯიშის ძროხა
ჰერეფორდის ჯიშის  ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰოლანდიური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

თხა, ცხვარი

თხის ფერმისა და პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ზაანენის ჯიშის თხა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

მეღორეობა
მეღორეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

კურდღელი
კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

სხვა ცხოველები
პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

ცხოველთა კვება
ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
საძოვრების საავტორო ბიზნეს გეგმა
იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

მეფრინველეობა

ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
იხვისა და მისი პროდუქციის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეკვერცხული  ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწყერის კვერცხი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბატი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩეხური ოქროსფერი ბიზნეს გეგმების მომზადება

სანადირო მეურნეობები
სანადირო მეურნეობების საავტორო ბიზნეს გეგმა
გნოლი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
გარეული ფრინველების სანაშენე ტიპური ბიზნეს-გეგმა
გარეული ღორის სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ხოხობი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

თევზი, ტბა, წყალსაცავი, ტბორი
ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმები
კრევეტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა

მევენახეობა, მეღვინეობა
ღვინის ქარხნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ვენახის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

მეფუტკრეობა

საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ყვავილის მტვერისა  და ჭეოწარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ფუტკრის შხამიწარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
დინდგელის  (პროპოლისი) წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ანათალიწარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სანთლის არაყის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა 
მეფუტკრეობის პროდუქტები საავტორო ბიზნეს გეგმა
მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ანათალი. საავტორო ბიზნეს გეგმა 
კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს-გეგმა

ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა
1. ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
2. სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ინდივიდიალური ბიზნეს-გეგმები
3.არატრადიციული ჩაების წარმოების საავტორო ბიზნეს-გეგმა

სოკოს წარმოება და გადამუშავება
სოკოს სხვადასხვა სახეობების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს-გეგმა
სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა

ხილის წარმოება და გადამუშავება
გადამუშავება
ხეხილის ბაღების გაშენების  ტიპური ბიზნეს გეგმები ყველ სახის ხილისა და კენკროვანებისათვისა
ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ხილი და ჩირი . ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
ხილი

შინდის წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ალუბალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ატმის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვაშლის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
კომშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან
ციტრუსები
ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო  ბიზნეს-გეგმა
ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
კენკროვანები
კენკროვანი კულტურების წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
მაყვალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
მოცვის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ზღმარტლი . საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
კენკროვანები საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მარწყვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მაყვალი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

კაკლოვანები
ნუშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპუირ ბიზნეს გეგმა
ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ფისტის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

მემარცვლეობის ბიზნეს გეგმები

ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საგაზაფხულო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ბოსტნეულის წარმოება და გადამუშავება

სათბურის შექმნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
სანელებლების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
საექსპორტო მიმართულების საავტორო ბიზნეს-გეგმა
სატაცურის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
ისპანახი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პომიდორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სანელებლები. საავტორო ბიზნეს გეგმის მომზადება
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ხახვი.ბიზნეს გეგმების მომზადება
არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
გოგრა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა 
ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
სანელებლები .საავტორო ბიზნეს გეგმა 
კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

კარტოფილი
კარტოფილი . ბიზნეს გეგმის მომზადება
საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა

სამკურნალო მცენარეთა, ეთერზეთებისა და სპეციალურ მცენარეთა წარმოება

ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
ბამბუკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

ორიგინალური აგრო წარმოებების ბიზნეს-გეგმები

1. ტარაკნების წარმოების ბიზნეს-გეგმა
2. საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს-გეგმა
3. სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს-გეგმა

ავეჯი

1. ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. სამზარეულოების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

ნარჩენების შეგროვება და გადამუშავება

1. პლასტმასისა და ბოთლების შეგროვების პუნქტის ბიზნეს-გეგმა

სილამაზე, ჯანმრთელობა, მედიცინა

1. სტომატოლოგიური კაბინეტის შექმნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. სილამაზის სალონის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
3. საუნის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
4. კოსმეტოლოგიური კაბინეტის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
5. მასაჟის სალონის ბიზნეს-გეგმა
6. ავადმყოფთა სახლში მომსახურების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

სწავლა, სპორტ-კლუბები

1. საბავშვო ბაღის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. საბავშვო ფეხბურთის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
3. საბავშვო რაგბის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

ტრანსპორტი

1. სატვირთო გადაზიდვების ფირმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. ტაქსი-გამოძახებით„  ტიპური ბიზნეს-გეგმა

მშენებლობა, რემონტი

სამშენებლო მასალების წარმოება
1. აგურის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
2. ხის გადამამუშავებელი საამქროს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
მშენებლობა
უკარკასო კონსტრუქციების მშენებლობის ფირმის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
რემონტი
1. პლასტიკური კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. მეტალის კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
3. ბინების სარემონტო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
ეზოს დიზაინი

1. ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს-გეგმა

დღესასწაულებიკვების ობიქტები

1. დღესასწაულების ჩატარების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. ქორწილების მოწყობის სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
3. სასადილოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
4. ღამის კლუბის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
5. ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
6. სწრაფი მომსახურების კაფის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
7. სახინკლის ტიპური ბიზნეს გეგმა
8. ორცხობილას წარმოების ტიპური ბიზნეს-გეგმა
9. სუში-ბარის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
10. ბიზნეს-გეგმები კულინარიის სფეროში
11. ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს-გეგმა

სავაჭრო ობიექტების ტიპური ბიზნეს-გეგმა

1. ინტერნეტ-მაღაზიის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. სეკონდ-ჰენდის ტიპური ბიზნეს-გეგმა
3. ფეხსაცმლის მაღაზიის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

დეკორატიული და სპეციალური მცენარეები

ბზა .ბიზნეს გეგმების მომზადება
სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება
შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ავტოსალონები

1. ავტოსამრეცხაოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა
2. ავტოსერვისის ტიპური ბიზნეს-გეგმა

რეკლამა, პიარი, საინფორმაციო მომსახურება

1. სარეკლამო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა

უძრავი ქონება

1. უძრავი ქონების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს-გეგმა

….

თეზაურუსი : ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე , მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

biznes gegmabiznes gegma

 

..

Comments are closed.

vaka