სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი ; Чистый оборотный капитал; Собственные средства; Чистая стоимость компании; Чистые активы; Собственный капитал; Имущество владельцев в предприятии; Net working capital; Net assets; Net worth; Owners’ equity

სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი – არის სხვაობა მიმდინარე აქტივებსა და საწარმოს მიმდინარე ვალდებულებებს შორის.

თუ მიმდინარე აქტივები აღემატება მიმდინარე ვალდებულებებს, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ფინანსური საშუალებები საწარმოს საქმიანობის გასაფართოებლად. თუმცა, მნიშვნელოვანი განსხვავება მოწმობს რესურსების არაეფექტურ გამოყენებას.

გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>> ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი
 ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი

Share this...Share on Facebook
Facebook