ნასესხები კაპიტალი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ლევან შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

ნასესხები კაპიტალი; Заемные средства; Borrowed capital; Debenture capital
ნასესხები კაპიტალი – არის კაპიტალი, რომელიც წარმოიქმნება სესხების ხარჯზე: კრედიტების მიღება, ობლიგაციების გამოშვება და გაყიდვა, სახსრების მიღება სხვადასხვა სახის ფინანსური ვალდებულებებით. ნასესხები კაპიტალი მიმართულია საწარმოს საქმიანობის დაფინანსებისკენ.
თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი
Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish