ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთი; Официальная процентная ставка

ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთი – არის ცენტრალური ბანკის განაკვეთი სხვა საკრედიტო დაწესებულებების ოპერაციების მიხედვით. ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთის საშუალებით ცენტრალურ ბანკს შეუძლია გავლენა იქონიოს კომერციული ბანკების საპროცენტო განაკვეთზე, ქვეყანაში ინფლაციის დონეზე და ეროვნული ვალუტის კურსზე.

საპროცენტო განაკვეთების შემცირებისას მატულობს წილობრივი აქტიურობა და იზრდება ინფლაცია.

საპროცენტო განაკვეთების ზრდა იწვევს საქმიანო აქტივობების და ინფლაციის შემცირებას, ეროვნული ვალუტის გაძვირებას.

გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი