საპროცენტო განაკვეთი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

საპროცენტო განაკვეთი; Процентная ставка; Ссудный процент; Ставка процента; Interest rate; Loan interest
საპროცენტო განაკვეთი – არის გადასახადი კრედიტისთვის გამოხატული პროცენტებში, გაანგარიშებულია კრედიტის მოცულობის მიხედვით დროის განსაზღვრულ პერიოდში: წელი, თვე და ა.შ.
საპროცენტო განაკვეთები დამოკიდებულია ბრუნვაში მყოფი ფულის რაოდენობაზე, ნასესხები საშუალებების მოთხოვნაზე, სახელმწიფო პოლიტიკაზე, კრედიტორის მიერ სესხის დაუბრუნებლობის რისკის შეფასებაზე, სესხის ვადაზე და ეროვნული ვალუტის კურსზე.
განასხვავებენ გრძელვადიან, საშულო ხანგრძლივობის, მოკლევადიან, ფიქსირებულ და გარდამავალ საპროცენტო განაკვეთებს.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი