საწარმოო თვითღირებულება

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

საწარმოო ღირებულება; Производственная себестоимость; Manufacturing costs; Operational costs; Production cost
საწარმოო თვითღირებულება – არის საწარმოს მიერ პროდუქციის გამოსაშვებად დახარჯული საშუალებების რაოდენობა, რომელიც მოიცავს ნახევარფაბრიკატების, შეძენილი პროდუქციის და სხვა საწარმოების მომსახურების ღირებულებას; აგრეთვე საწარმოს მომსახურეობების და მართვის ხარჯებს.
საწარმოო ღირებულება – არის ღირებულება, რომელიც ასახავს ყველა ხარჯს, დაკავშირებულს პროდუქციის დამზადებასთან და მის მიწოდებასთან მზა პროდუქციის საწყობში.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
თეზაურუსი:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი