ფასების დადგენის ტრადიციული მეთოდი

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებულ

ფასების დადგენის ტრადიციული მეთოდი, Традиционный способ установления цены, Ценообразование по принципу “издержки плюс”, Ценообразование по принципу “себестоимость плюс”, Traditional pricing, Cost-plus pricing, Markup pricing

 ფასების დადგენის ტრადიციული მეთოდი – არის ფასის ჩამოყალიბების მეთოდი, რომლის დროსაც რეალიზაციის ფასი განისაზღვრება პროდუქციის მთლიანი ღირებულების საფუძველზე და ემატება სარგებლის გარკვეული ნაწილი.

ტრადიციული მეთოდი გამოიყენება აუცილებელი ინფორმაციის არქონის პირობებში ან ოლიგოპოლიური ფირმების მიერ

გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლები:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი