კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით

ეს განმარტებითი ლექსიკონი არის ნაშრომის:  „როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა“. ვასილ შენგელია. 2010.  ქართული უნივერსიტეტი. დანართი და სპეციალურად მომზადებულია მათთვის ვინც დამოუკიდებლად ამზადებს ბიზნეს-გეგმას. ლექსიკონში ტერმინთა ძიების გასამარტივებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google- ს საძიებო ფანჯარა, რომელიც ამ გვერდის თავშია განთავსებული.

კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით, Постепенное погашение кредита с негативным балансом
Negative amortization
კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით – კრედიტის დაფარვის გრაფიკია, რომლის დროსაც დაუფარავი ძირითადი ნაწილის ბალანსი იზრდება და არ ჩამოიწერება, რადგანაც დაგეგმილი პერიოდული გადახდები არ ფარავს მთლიან თანხას, რომელიც აუცილებელია კრედიტის თანდათანობით დასაფარად. გადაუხდელი პროცენტები ემატება დაუფარავ ძირითად თანხას.
გადასვლები: ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდზე >>>  ვასილ შენგელიას სახელმძღვანელოებზე >>> ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონის სათაო გვერდზე >>>
გადასვლები:  ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადებაბიზნეს გეგმების შედგენაბიზნესის მენეჯმენტიროგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორიინვესტორი,საინვესტიციო წინადადებებისაინვესტიციო წინადადებასაინვესტიციო პროექტისაინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფინანსური ანალიზისაფინანსო ანალიზი