აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში წერის, კითხვის და თვლის უნარ-ჩვევების შესწავლის თავისებურებები

დისტანციურად  საქონელს ძირითადად ამაზონიდან იწერენ, მისი მაღალი საიმედოობის გამო. ამაზონზე გადახვალთ წინამდებარე საიტის ჟოლოსფერი ლინკებიდან

,,ამაზონი”  უზარმაზარ არჩევანს გთავაზობთ ყველა ტიპის საქონელზე
დააკლიკეთ ქვემოთ სიაში თქვენთვის სასურველი ნივთის დასახელებაზე (ჟოლოსფერი ტექსტი) და გადახვალთ ,,ამაზონის“ შესაბამის განყოფილებაში მიმდინარე აქციებითა და ფასდაკლებებით. 

♦ სათამაშოები ბავშვებისათვის აუტისტური სპექტრის აშლილობით

♦ სხვადასხვა ნივთები ბავშვებისათვის აუტისტური სპექტრის აშლილობით

საჩუქრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის  ,,ამაზონზე” >>

აუტიზმის ლოგისტიკის განყოფილება ,,ამაზონზე” >>

აუტისტური სპექტრის აშლილობა

კითხვის შესწავლა

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვისათვის, კითხვის შესწავლისას შეიძლება გამოვიყენოთ, ბავშვის არანებელობითი მეხსიერების მიხედვით ორიენტირება, რაც გულისხმობს ბავშვის მიერ  მაგნიტური ანბანის ან კუბების გამოყენებას.
მისი საშუალებით ბავშვმა შეიძლება მექანიკურად შეისწავლოს ანბანი (ცნობილია შემთხვევა, როცა ბიჭმა ანბანი შეისწავლა ორცხობილებზე გამოსახული ასოებით). მიზანშეწონილი არ არის კითხვის შესწავლა, ასოების და სიმბოლოების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ბავშვი ეჩვევა მის მექანიკურ გამოყენებას და არსი მისთვის უცნობი რჩება.

“გლობალური კითხვის” მეთოდი

სპეციალისტების მიერ შემოთავაზებულია „გლობალური კითხვის“ მეთოდი, რომელიც გულისხმობს კითხვის შესწავლას მთლიანი სიტყვებით, რომელსაც შეესაბამება წიგნში შესაბამისი ნახატი. ამრიგად, ბავშვის თვალთახედვის არეში ყოველთვის არის სრული ინფორმაცია. გარდა ამისა, ბავშვი ადვილად და სწრაფად კითხულობს მთლიან სიტყვებს, ვიდრე ცალკეული ასოებით და სიმბოლოებით.
მეთოდი ორიენტირებულია ბავშვის არანებელობით ყურადღებაზე, ის თავიდანვე იმახსოვრებს სიტყვას სურათზე მოცემული გრაფიკული გამოსახულების სახით.
პედაგოგებს და მშობლებს შეუძლიათ თვითონ მოახდინონ „გლობალური კითხვის“ მეთოდის გადამუშავება და მოარგონ ის კონკრეტული ბავშვის შესაძლებლობებს.
შეიძლება ამ მეთოდის კომბინირება სიუჟეტურ ხატვასთან, რაც შეიძლება განსაკუთრებით ეფექტური აღმოჩნდეს.

თვლის შესწავლა

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვს ასევე შეუძლია ისწავლოს თვლა მექანიკურად, თუმცა ამ შემთხვევაშიც თვლის რეალური არსი მისთვის უცნობი რჩება. ამიტომ მნიშვნელოვანია თვლა შეხამებული იყოს საგნების რაოდენობრივ მაჩვენებლებთან. ამ დროს გამოიყენება საგნობრივი მასალები – სათამაშოები.

წერის შესწავლა

წერისათვის ბავშვის მომზადება, დაკავშირებულია თითების შესაბამისი მოქმედებების, მოძრაობის უნარების გამომუშავებასთან. რაც რთულია, ვინაიდან მათში დარღვეულია ფსიქოფიზიკური ტონუსი. ამისათვის საჭიროა ბავშვმა დაიჭიროს ხელში ფანქარი, რასაც აფიქსირებს პედაგოგი თავისი ხელებით და იმეორებენ წერის შესაბამის გრაფიკულ მოძრაობებს. ამ სახით გადაეცემა ბავშვს „მოტორული ნიმუში“ (მოძრაობითი სტეროტიპი).
დროთა განმავლობაში ასეთი ფიზიკური დახმარება უნდა შემცირდეს და შემოიფარგლოს მხოლოდ ხელის მტევნის ან იდაყვით მსუბუქი დაჭერით.
წერითი უნარების გამომუშავებაშიც მნიშვნელოვანია თამაშის ელემენტების გამოყენება. მაგალითად, ორნამენტებზე ფანქრის გადატარება, უჯრედებიან რვეულში უჯრედების ფანქრით ფიქსირება საზღვრების დაურღვევლად და სხვა.
აღსანიშნავია, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების წერითი ელემენტები, შეისწავლება ჯერ კიდევ თამაშის დროს, როცა არ არის ფორმირებული სწავლითი ქცევები. თამაშებით შესაძლებელი ხდება ბავშვის ინტერესის გაღვივება კითხვის, თვლის და წერის მიმართ, რაც ბავშვს სწავლის მიმართ დადებითად განაწყობს. >> აუტისტური სპექტრის აშლილობა


აუტისტური სპექტრის აშლილობაFB-პრეზენტაცია გვანცა მჭედლიძისგან

🧠 აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვისათვის, კითხვის შესწავლისას შეიძლება გამოვიყენოთ, ბავშვის არანებელობითი მეხსიერების მიხედვით ორიენტირება, რაც გულისხმობს ბავშვის მიერ მაგნიტური ანბანის ან კუბების გამოყენებას.
📚 მისი საშუალებით ბავშვმა შეიძლება მექანიკურად შეისწავლოს ანბანი.
🔤 მიზანშეწონილი არ არის კითხვის შესწავლა, ასოების და სიმბოლოების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ბავშვი ეჩვევა მის მექანიკურ გამოყენებას და არსი მისთვის უცნობი რჩება.
🧮 აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვს ასევე შეუძლია ისწავლოს თვლა მექანიკურად, თუმცა ამ შემთხვევაშიც თვლის რეალური არსი მისთვის უცნობი რჩება.
🧸 ამიტომ მნიშვნელოვანია თვლა შეხამებული იყოს საგნების რაოდენობრივ მაჩვენებლებთან. ამ დროს გამოიყენება საგნობრივი მასალები – სათამაშოები.
📝 წერისათვის ბავშვის მომზადება, დაკავშირებულია თითების შესაბამისი მოქმედებების, მოძრაობის უნარების გამომუშავებასთან. რაც რთულია, ვინაიდან მათში დარღვეულია ფსიქოფიზიკური ტონუსი.
✏️ ამისათვის საჭიროა ბავშვმა დაიჭიროს ხელში ფანქარი, რასაც აფიქსირებს პედაგოგი თავისი ხელებით და იმეორებენ წერის შესაბამის გრაფიკულ მოძრაობებს.
👉 შეიტყვეთ მეტი სტატიიდან – https://bit.ly/3CuX9YZ
#აუტიზმი #აუტისტურისპექტრისაშლილობა #კითხვისშესწავლა #წერისშესწავლა #თვლისშესწავლა #გლობალურიკითხვისმეთოდი #ჩახუტება #დაძახება #აუტანლობაბგერებისმიმართ #ძილისპრობლემები #ჰიპერაქტიულობა #ფეხისწვერებზედგომა #ისტერიკა #ნივთებისტრიალი #ეპილეფსია #ლალიდათეშიძე #არჩილშენგელია #გვანცამჭედლიძე

გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში : 1 , 2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან” >>
♦ Medgeo.net-ის ინტერნეტ-მარკეტი >>

პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია.