სექსი და სექსუალობა

სექსოლოგიურ საქონელს, უმეტესად ინტერნეტ-მაღაზია ,,ამაზონში” იწერენ
,,ამაზონი” კი უზარმაზარ არჩევანს იძლევა.  გარდა ამისა, ამაზონიდან გამოწერისას დაცულია ანონიმურობა.
შეგახსენებთ თქვენ იმყოფებით სამედიცინო სექსოლოგიის ყველაზე დიდ ქართულ საიტზე   > 

წინამდებარე საიტის ნებისმიერი პოსტიდან ამაზონზე გადასვლის შემთხვევაში, ეკრანზე გამოდის ინფორმაცია  რეგიონალური და აქციური ფასდაკლებების გათვალისწინებით. ზოგჯერ ფასდაკლებები 60 %-ს აღწევს.
საქონელზე ფასდაკლებული ფასების მისაღებად ამაზონზე გადადით წინამდებარე საიტის ნებისმიერი პოსტიდან, სადაც არის ამაზონზე გადამავალი  ლინკები >

ამაზონის შესაბამის რუბრიკაზე გადასასვლელად დააკლიკეთ ჟოლოსფერ ტექსტებს

სექსუალობა – ყველა სულიერი და ფიზიოლოგიური პროცესების კომპლექსური მახასიათებელია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული სქესობრივ ცხოვრებასთან: სექსუალურ გატაცებებთან, სექსუალურ რეაქციებთან, სექსუალურ აქტიურობებთან და ა.შ.

ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ჯანმო) მიხედვით, „სექსუალურობა“ ფართო გაგებით განისაზღვრება შემდეგნაირად:  „ადამიანის სექსუალობა წარმოადგენს ადამიანის ბუნებრივი განვითარების ნაწილს, მისი ცხოვრების ყოველ ეტაპზე და მოიცავს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ შემადგენელს…

სექსუალობა წარმოადგენს ადამიანის ყოფითი ცხოვრების ცენტრალურ ასპექტს მის სიცოცხლის ბოლომდე და მოიცავს სქესს, გენდერულ იდენტობას და მის როლს, სექსუალურ ორიენტაციას, სქესობრივ ინსტინქტს, სიამოვნებას, სიახლოვეს და რეპროდუქციას. სექსუალურობა ვლინდება აზროვნებაში, ფანტაზიებში, სურვილებში, ნდობაში, ღირებულებებში, ქცევებში, ხასიათში, სქესობრივ როლებსა და ურთიერთობაში. მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალურობა ყველა აღნიშნულ ასპექტებს მოიცავს, ყოველი მათგანი ერთდროულად არ შეიგრძნობა და ვლინდება.

სექსუალურობაზე გავლენას ახდენს ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, ეთიკური, სამართლებრივი,ისტორიული, რელიგიური და სულიერი ფაქტორები“ (WHO [ჯანმო] (2006), გვ.10.] (WHO Regional Office for Europe [ჯანმო-ს ევროპის რეგიონალური ბიურო] (1999/2001), გვ.13).

სექსუალურობის აღნიშნული განმარტება არ იფარგლება ასაკობრივი ჯგუფებით; ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული გენდერთან; მოიცავს სხვადასხვა სექსუალურ ორიენტაციებს და რეპროდუქციაზე უფრო ფართო მნიშვნელობა გააჩნია. გარდა ამისა, განმარტება მიუთითებს იმაზეც, რომ „სექსუალურობა მოიცავს უფრო მეტ ასპექტებს, ვიდრე მხოლოდ ქცევის ელემენტებია, სექსუალურობა შეიძლება ძლიერ ვარირებდეს, მრავალფეროვანი გავლენის ფაქტორების მიხედვით.

სექსი – სექსულურობის ნაწილია. სიტყვა „სექსი“ გულისხმობს:

  1. გამრავლებასთან დაკავშირებულ ბიოლოგიურ ასპექტებს;
  2. სქესობრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული გრძნობების ერთობლიობას;
  3. სქესობრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებულ მოქმედებებს;
  4. ადამიანის რეაქციის უნარებს ეროტიკულ ზემოქმედებაზე;
  5. ადამიანის ორგანიზმის თანდაყოლილ მოთხოვნილებებს და ფუნქციებს, რომელიც მსგავსია სუნთქვის, საჭმლის მონელების და ა.შ.

გარდა ამისა, სიტყვა „სექსი“ შეიძლება გამოიყენებოდეს მამრობითი ან მდედრობით „სქესის“ სინონიმად. სიტყვების თამაშით შესაძლებელია სიტყვა „სექსის“  ან „სექსუალურობის“ უფრო ოპტიმალური გაგება – ეს არის ადამიანის განსაზღვრული მოქმედება, რომლის საფუძველია სქესობრივი მოქმედებების დაკმაყოფილება.


webსექსი და სექსუალობა
♦ ამაზონი აქციური და რეგიონალური ფასდაკლებებით
♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან”
♦  სამედიცინო სექსოლოგია
♦ სექსოლოგია (ბლოგი)
FB-Page

♦ ფეის გვერდი „სექსოლოგია“
FB-group
♦ ფეის-ჯგუფი „ სამედ. სექსოლოგია“
♦ ფეის-ჯგუფი „სექს- შოპების დაიჯესტი“