სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

სასტუმროების ბიზნეს გეგმის მომზადება:
– გრანტების;
– შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტების,
– ინვესტიციებისათვის


MTVi  გთავაზობთ: ბიზნეს გეგმების, საგრანტო, საინვესტიციო, საიმიგრაციო, საბანკო  და სხვა სახის პროექტების მომზადება პრაქტიკულად ნებისმიერ თემაზე: 577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype – medgeo.net

MTVi  გთავაზობთ:
1. ბიზნეს და საგრანტო იდეის ანალიზს;
2.  ბიზნეს გეგმების, საგრანტო, საიმიგრაციო, საბანკო  და სხვა სახის პროექტების მომზადებას, პრაქტიკულად ნებისმიერ თემაზე;
3. საინფორმაციო და საკონსულტაციო თანხლებას ბიზნეს-გეგმისა და პროექტების დონორებთან წარდგინებისა და მოლაპარაკებების  პროცესში;
4. კონსულტირებას ტექნოლოგიური ხაზების, ტექნიკისა და აპარატურის შერჩევის, შეძენისა და ტრანსპორტირების დროს;
5. ბიზნესის იურიდიულ, საბუღალტრო, აუდიტორულ, საშემფასებლო  და სხვა სახის მომსახურებებს ერთი ფანჯრის პრინციპით;
6. საქონლის ექსპორტის საკონსულტაციო და საინფორმაციო მომსახურებას;
7. ემიგრანტებისათვის – ბიზნესის სრულ აწყობასა და მართვას, მინდობილობით

577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype – medgeo.net;
საიტები: www.gen.gewww.medgeo.net