აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირების დასაქმება საფრანგეთში

ბოლო წლებში საფრანგეთში, აუტიზმის პრობლემას დიდი ყურადღება ეთმობა. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, ათწლეულებით ჩამორჩება სხვა წამყვან ქვეყნებს. ამას აღიარებენ როგორც ექსპერტები ისე ხელისუფლება. დაგვიანებული დიაგნოსტიკა, მოძველებული მეთოდები, სპეციალისტების უკმარისობა, სპეციალიზირებული სტრუქტურების სიმცირე, არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც აღნიშნულ სფეროში არსებობს.

საფრანგეთში ვითარების გამოსასწორებლად 2013-17 წლებში გამოიყო 205 მილიონი ევრო. მიუხედავად ამისას, ნაკლები ყურადღება ეთმობა ზრდასრულ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს.


გადასვლა საიტებზე:
●  შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელშეწყობისა და დასაქმების ინოვაციური საშუალებები
●  საქონელი ინტერნეტ მაღაზიებში შშმ პირებისათვის

წყარო:  https://ria. ru/disabled_autism/20130719/950840880.html

.