პიგასპინი / Pigaspin

ფარმაკოთერაპიული აღწერები, გამოხმაურებები, აფთიაქები, ფასები, აქციები. 25 000 მედიკამენტი. ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან.

საერთაშორისო დასახელება (აქტიური ნივთიერება): კლოპიდოგრელი, ასპირინი/ clopidogrel, acetylsalicylic acid
შემადგენლობა:
თითოეული მყარი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს::
ასპირინი USP   (ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული პელეტი)  75 მგ
კლოპიდოგრელის ბისულფატი USP ექვივალენტური კლოპიდოგრელის 75 მგ
დამხმარე ნივთიერებები  Q.S.
დამტკიცებული საღებავი გამოყენებული ცარიელი კაფსულის ნიჟარაში
თითოეული მყარი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:
ასპირინი USP  (ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული პელეტი) 150 მგ
კლოპიდოგრელის ბისულფატი USP ექვივალენტური კლოპიდოგრელის  75 მგ
დამხმარე ნივთიერებები .Q.S.
დამტკიცებული საღებავი გამოყენებული ცარიელი კაფსულის ნიჟარაში

დამხმარე ნივთიერებები
ხელოვნური გრანულები
წამლის ფორმა: მყარი ჟელატინის კაფსულა

აღწერა:
თერაპიული კატეგორია
კლოპიდოგრელი (კლოპიდოგრელის ბისულფატი) არის ADP- ინდუცირებული თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორი, რომელიც მოქმედებს ადენოზინ დიფოსფატის (ADP) პირდაპირი ინჰიბირებით მის რეცეპტორებთან და შემდგომ ADP -ს მიერ განპირობებული გლიკოპროტეინ GPIIb/IIIa კომპლექსთან დაკავშირებით. ქიმიურად იგი არის (+)-(S)-a-(2-ქლოროფენილ)-6,7-დიჰიდროთიენოლ[3,2-ც]პირიდინ-5(4H)-აცეტატის სულფატი (1:1).
ასპირინი ცნობილია, როგორც აცეტილსალიცილის მჟავა.  დაბალი დოზის მიღებისას გააჩნია ანტითრომბოციტული ეფექტი თრომბოქსანის წარმოების ინჰიბირების გზით, რომელიც ნორმალური მდგომარეობის დროს უკავშირდება თრომბოციტების მოლეკულებს, იმისათვის რომ გამოასწოროს  სისხლძარღვების კედლებზე არსებული დაზიანებები.

ფარმაკოლოგია:
ფარმაკოკინეტიკა:
კლოპიდოგრელი:
აბსორბცია:
ერთჯერადი და განმეორებითი პერორალური 75მგ დოზების შემდეგ, კლოპიდოგრელი სწრაფად შეიწოვება. უცვლელი კლოპიდოგრელის საშუალო პიკური პლაზმური დონეები მიიღწეოდა მიღებიდან დაახლოებით 45 წუთში. აბსორბცის დაახლოებით 50% დამოკიდებულია კლოპიდოგრელის მეტაბოლიტების შარდში გამოყოფაზე.
დისტრიბუცია
კლოპიდოგრელი და ძირითადი მოცირკულირე არააქტიური მეტაბოლიტი შექცევადად უკავშირდება ინ ვიტრო ადამიანის პლაზმურ ცილებს (98% და 94%, შესაბამისად).
მეტაბოლიზმი:
კლოპიდოგრელი ჭარბად მეტაბოლიზდება ღვიძლში. ინ ვიტრო და ინ ვივო, კლოპიდოგრელი მეტაბოლიზდება მეტაბოლიზმის ორი გზით: ერთი – გამოწვეული ესთერაზას მიერ, რომელიც იწვევს ჰიდროლოზს მისი არააქტიური კარბოქსილური მჟავას წარმოებულად  (მოცირკულირე მეტაბოლიტების 85%) და მეორე- სხვადასხვა P450 ციტოქრომით გამოწვეული. ციტოქრომი პირველ რიგში ახდენს კლოპიდოგრელის ჟანგვას 2 -ოქსო-კლოპიდოგრელის შუალედურ მეტაბოლიტად. 2-ოქსო-კლოპიდოგრელის შუალედური მეტაბოლიტის შემდგომი მეტაბოლიზმი იწვევს აქტიური მეტაბოლიტის ფორმირებას – კლოპიდოგრელის თიოლური  წარმოებულის.
ელიმინაცია:
ადამიანებში 14C-კლოპიდოგრელის პერორალური დოზის შემდეგ საერთო რადიოაქტიულობის დაახლოებით 50%  გამოიყოფოდა შარდში და დაახლოებით 46% ფეკალიებში, დოზირებიდან დაახლოებით 5 დღეში. 75 მგ კლოპიდოგრელის ერთჯერადი პერორალური დოზის შემდეგ მისი ნახევარგამოყოფის პერიოდია დაახლოებით 6სთ. არააქტიური მჟავას მეტაბოლიტის ელიმინაციის ნახევარგამოყოფის პერიოდი შეადგენდა 8 სთ ერთჯერადი და განმეორებითი მიღების შემდეგ.
ასპირინი:
აბსორბცია:
სწრაფად და ადვილად შეიწოვება Tmax-ით 1-2 სთ (სალიცილის მჟავა).
დისტრიბუცია:
ფართოდ ვრცელდება ქსოვილებში და სითხეებში, მათ შორის ცნს, დედის რძეში და ნაყოფის ქსოვილებში. სალიცილატის დაახლოებით 90% უკავშირდება ცილებს 100მკგ/მლ-ზე ნაკლები კონცენტრაციებისას და დაახლოებით 75% – 400მკგ/მლ-ზე მეტი კონცენტრაციებისას.
მეტაბოლიზმი:
სწრაფად ჰიდროლიზდება სალიცილის მჟავად (აქტიური). სალიცილის მჟავა კონიუგირდება ღვიძლში მეტაბოლიტებად.
ელიმინაცია:
პლაზმური სალიცილის მჟავას T1/2 დაახლოებით 6 სთ, მაგრამ შესაძლოა აჭარბებდეს 20სთ მაღალი დოზების მიღებისას. T1/2 დაახლოებით 15-20 წთ-ია ასპირინისთვის. ელიმინაცია მოყვება ნულოვან კინეტიკას. უცვლელი პრეპარატის თირკმლისმიერი ელიმინაცია დამოკიდებულია შარდის pH-ზე. 6.5-ზე მეტი pH ზრდის თავისუფალი სალიცილატის თირკმლისმიერ კლირენსს <5%-დან >80%-მდე

ფარმაკოდინამიკა:
კლოპიდოგრელი:
კლოპიდოგრელი არის პროპრეპარატი, რომლის ერთი მეტაბოლიტი არის თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორი.
კლოპიდოგრელი მეტაბოლიზდება CYP ფერმენტებით აქტიური მეტაბოლიტის წარმოქმნით, რომელიც აინჰიბირებს თრომბოციტების აგრეგაციას. კლოპიდოგრელის აქტიური მეტაბოლიტი სელექციურად აინჰიბირებს ადენოზინ დიფოსფატის კავშირს, მის ტრომბოციტულ P2Y12 რეცეპტორთან და  შემდგომ ADP -ს მიერ განპირობებული გლიკოპროტეინ GPIIb/IIIa კომპლექსთან, შედეგად თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბირებით. მოცემული მოქმედება შეუქცევადია.
შედეგად, თრომბოციტები, რომლებიც ექცევიან კლოპიდოგრელის აქტიური მეტაბოლიტის ქვეშ, რჩებიან მთელი მათი არსებობის მანძილზე (7-10 დღე).
ვინაიდან, აქტიური მეტაბოლიტი წარმოიქმნება CYP ფერმენტების მიერ, ზოგიერთი მათგანი არის 450 პოლიმორფული ან ექვემდებარებიან სხვა პრეპარატებით ინჰიბირებას, ამიტომ ყველა პაციენტში არ გამოვლინდება თრომბოციტების ადექვატური ინჰიბირება.
თრომბოციტების აგრეგაციის დოზაზე დამოკიდებული ინჰიბირება შეინიშნება 2სთ-ში კლოპიდოგრელის პერორალური დოზის მიღების შემდეგ. 75 მგ კლოპიდოგრელის განმეორებითი დოზების მიღებისას ინჰიბირდება ADP -ინდუცირებული თრომბოციტების აგრეგაცია პირველ დღეს და ინჰიბირება აღწევს წონასწორულ მდგომარეობას  3-7 დღეში. წონასწორულ მდგომარეობაში საშუალო მაინჰიბირებელი დონე შეინიშნებდა 75მგ კლოპიდოგრელის დოზირებისას დღეში შეადგენდა 40-60%.
თრომბოციტების აგრეგაცია და სისხლდენის დრო თანდათანობით უბრუნდება საბაზისო მაჩვენებელს მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ, ზოგადად 5 დღეში.
ასპირინი:
ასპირინი დაბალი დოზებით მიღებისას აინჰიბირებს თრომბოციტების აგრეგაციას თრომბოციტებში თრომბოქსან A-ს ინჰიბირების გზით.

ჩვენებები
პიგასტინი ინიშნება შემდეგ სიტუაციებში::
მწვავე კორონარული სინდრომი
ბოლო დროს განვითარებული მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი ან დადგენილი პერიფერული არტერიული დაავადება.

უკუჩვენებები
კლოპიდოგრელის გამოყენება უკუნაჩვენებია შემდეგი მდგომარეობების დროს:
პროდუქტის ან მასში შემავალი რომელიმე ნივთიერების მიმართ მომატებული მგრძნობელობა.
აქტიური პათოლოგიური სისხლდენა, როგორიცაა აქტიური პეპტური წყლული ან ქალასშიდა სისხლჩაქცევა.

გვერდითი მოვლენები
კლოპიდოგრელი
კლოპიდოგრელის უსაფრთხოება შესწავლილი იქნა 42000-ზე მეტ პაციენტში, მათ შორის 9000 პაციენტი მკურნალობდა 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ძირითად გვერდით მოვლენებს წარმოადგენდა სისლხდენა (როგორც მთავარი, ასევე უმნიშვნელო), გრიპისმსგავსი სიმპტომები, შეშუპება, ჰიპერტენზია, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, მუცლის ტკივილი, ბრონქიტი, ხველა და დისპნოე.
სხვა სახის პოტენციური მნიშვნელობის გვერდითი მოვლენები, რომლებიც ვითარდებოდა პაციენტების 1%-2.5% კლოპიდოგრელის მიღებისას (კლოპიდოგრელის ბისულფატი) კონტროლირებულ კლინიკურ კვლევებში, ჩამოთვლილია ქვემოთ კლოპიდოგრელთან მათი კავშირის მიუხედავად.
ავტოიმუნური ნერვული სისტემის მხრივ: სინკოპე, პალპიტაციები. ზოგადად:
ასთენია, ცხელება, თიაქარი. გულსისხლძარღვთა მხრივ: გულის უკმარისობა.
ცენტრალური და პერიფერული ნერვული სისტემის მხრივ: ფეხების სპაზმი, ჰიპოასთენია, ნევრალგია, პარესთეზია, ვერტიგო. კუჭ-ნაწლავის სისტემის მხრივ: ყაბზობა, ღებინება. გულის ცემის და რითმის მხრივ: ატრიალური ფიბრილაცია. ღვიძლის და სანაღვლე გზების მხრივ: ღვიძლის ფერმენტების მომატება. მეტაბოლიზმის და კვების მხრივ: პოდაგრა, ჰიპერურიკემია, არაცილოვანი აზოტის მომატება. ძვალ-კუნთოვანი სისტემის მხრივ: ართრიტი, ართროზი, თრომბოციტების, სისხლდენის და თრომბების მხრივ: კუჭ-ნაწლავის ჰემორაგია, ჰემატომა, შემცირებული თრომბოციტების რაოდენობა, ფსიქიატრიული დარღვევები: შფოთვა, უძილობა. სისხლის წითელი უჯრედების მხრივ: ანემია. სასუნთქი გზების მხრივ: პნევმონია, სინუსიტი. კანის და მისი დანამატების მხრივ: ეგზემა, კანის დაწყლულება.
საშარდე გზების მხრივ: ცისტიტი, მხედველობის დარღვევები: კატარაქტა, კონიუნქტივიტი.
პოსტმარკეტინგული გამოცდილება
შემდეგი სახის გვერდითი მოვლენების შეტყობინება მოხდა სპონტანურად:
პოსტმარკეტინგული გამოცდილება:
ზოგადად: ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები, ანაფილაქტოიდური რეაქციები, შრატის გასქელება
ცენტარლური და პერიფერული ნერვული სისტემის მხრივ: დაბნეულობა, ჰალუცინაციები, გემოს დარღვევები
ჰეპატობილიარული სისტემის მხრივ: ღვიძლის ფუნქციის დარღვევა, ჰეპატიტი (არაინფექციური), ღვიძლის მწვავე უკმარისობა
თრომბოციტების, სისხლდენის და თრომბის მხრივ: სისხლდენის შემთხვევები ფატალური გამოსავალით (განსაკუთრებით ქალაშიდა, კუჭ-ნაწლავის და რეტროპერიტონეალური ჰემორაგია). თრომბული თრომბოციტოპენიური პურპურა (TTP) – ზოგჯერ ფატალური.
აგრანულოციტოზი/აპლაზური  ანემია/პანციტოპენია, კონიუნქტივალური, თვალის და ბადურას სისხლდენა.
სასუნთქი სისტემის, გულმკერდის და შუასაყარის მხრივ: ბრონქოსპაზმი, ინტერსტიციული პნევმონიტი. კანის და კანქვეშა ქსოვილების მხრივ: ანგიოედემა, მულტიფორმული ერითემა, სტივენს-ჯონსონის სინდრომი, ტოქსიური ეპიდერმული ნეკროლიზი, წითელი ბრტყელი ლიქენი
თირკმლის და საშარდე გზების მხრივ: გლუმერულოპათია, კრეატინინის დონეების მომატება
ვასკულარული დარღვევები: ვასკულიტი, ჰიპოტენზია
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ: კოლიტი (წყლულოვანი ან ლიმფოციტური კოლიტის ჩათვლით), პანკრეატიტი, სტომატიტი
ძვალ-კუნთოვანი, შემაერთებელი ქსოვილების და ძვლების მხრივ: მიალგია.
ასპირინი:
ოტორინოლარინგოლოგიური: თავბრუსხვევა, ტინიტუსი
კუჭ-ნაწლავის მხრივ: გულისრევა, დისპეფსია, გულძმარვა, სისხლდენა
სისხლმბადი სისტემა: სისხლდენის გაზრდილი დრო, ანემია, რკინის მცირე კონცენტრაცია.
სხვადასხვა: ჰიპერმგძნობელობის რეაქციები შესაძლოა მოიცავდეს ჭინჭრის ციებას, გამონაყარს, ანგიოედემას და ანაფილაქტოიდურ შოკს.

ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან:
კლოპიდოგრელი:
კლოპიდოგრელი მეტაბოლიზდება აქტიურ მეტაბოლიტად ნაწილობრივ CYP2C19-ის მიერ.
ისეთი პრეპარატების ერთად მიღება, რომლებიც აინიჰიბირებენ მოცემული ფერმენტის მოქმედებას, იწვევს კლოპიდოგრელის აქტიური მეტაბოლიტის პლაზმური კონცენტრაციების შემცირებას და თრომბოციტების ინჰიბირების შესუსტებას. დაუშვებელია CYP2C19 მაინჰიბირებელი პრეპარატების ერთად მიღება, მათ შორის ომეპრაზოლის, ეზომეპრაზოლის,, ციმეტიდინის, ფლუკონაზოლის, კეტოკონაზოლის, ვორიკონაზოლის, ეტრავირინის, ფელბამატის, ფლუოქსეტინის, ფლუვოქსამინის და ტიკლოპიდინის.
ომეპრაზოლი
ჯვარედინ კლინიკურ კვლევებში, 72 ჯანმრთელი სუბიექტი იღებდა კლოპიდოგრელს (300მგ დარტყმითი დოზის შემდეგ 75მგ დღეში) ცალკე და ომეპრაზოლთან ერთად (80მგ ომეპრაზოლის კოპიდოგრელთან ერთად) 5 დღე. კლოპიდოგრელის აქტიური მეტაბოლიტის ექსპოზიცია მცირდებოდა 46%-ით (პირველ დღეს) და 42% (მე-5 დღეს) კლოპიდოგრელის და ომეპარზოლის ერთად მიღებისას. თრომბოციტების აგრეგაციის საშუალო ინჰიბირება მცირდებოდა 47% (24 სთ) და 30% (მე-5 დღეს) კლოპიდოგრელის და ომეპრაზოლის ერთად მიღებისას. მეორე კვლევაში 72 ჯანმრთელი სუბიექტი იღებდა კლოპიდოგრელის და ომეპარზოლის იგივე დოზებს, მაგრამ პრეპარატების მიღება ხდებოდა 12 საათიანი ინტერვალებით. შედეგები მსგავსი იყო, რაც მიუთითებდა რომ, კლოპიდოგრელის და ომეპარაზოლის სხვადასხვა დროს მიღება არ ამცირებს მათ შორის ურთიერთქმედების ალბათობას.
ჰეპარინი
ჯანმრთელ მოხალისეებში ჩატარებულ კვლევებში კლოპიდოგრელი არ საჭიროებდა ჰეპარინის დოზის ცვლილებას ან არ არღვევდა ჰეპარინის ეფექტურობას კოაგულაციაზე. ჰეპარინთან ერთად მიღებას არ გააჩნდა ეფექტი კლოპიდოგრელით ინდუცირებული თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბირებაზე.
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები
ჯანმრთელ მოხალისეეებში ნაპროქსენის მიღებისას, კლოპიდოგრელთან ერთად მიღება ასოცირდებოდა ოკულტური კუჭ-ნაწლავის სისხლის დაკარგვის მომატებასთან. აასს-ების და კლოპიდოგრელის მიღება ერთად უნდა მოხდეს სიფრთხილით.
ვარფარინი
სისხლდენის მომატებული რისკის გამო, ვარფარინის კლოპიდოგრელთან ერთად მიღება უნდა მოხდეს სიფრთხილით.
ასპირინი:
ალკოჰოლი: შესაძლებელია გაიზარდოს კუჭ-ნაწლავის დაწყლულების და სისხლდენის დროის გახანგრძლივების რისკი.
ანტაციდები, შარდის გამატუტეანებლები, პრობენეციდი, სულფინპირაზონი და კორტიკოსტეროიდები ამცირებენ ასპირინის დონეებს.
ანტიკოაგულანტებმა, პერორალურმა და ჰეპარინის კარბოანჰიდრაზას ინჰიბიტორებმა (მაგ. აცეტოჰექსამინი), მეთოტრექსატმა, ვალპროის მჟავამ შესაძლოა გაზარდონ მოცემული პრეპარატის დონეები. შესაძლოა შეამცირონ შარდმჟავას გამომდევნი ეფექტი.
ასპირინმა (>2გ/დღეში) შესაძლოა გააძლიეროს გლუკოზას შემცირება.
გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები

გაფრთხილებები
კლოპიდოგრელი:
CYP2C19 ფუნქციის დარღვევით გამოწვეული ეფექტურობის შემცირება: კლოპიდოგრელის მიერ თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბირება მთლიანად გამოწვეულია აქტიური მეტაბოლიტის მიერ. კლოპიდოგრელი მეტაბოლიზდება მის აქტიურ მეტაბოლიტად CYP2C19-ის მიერ. მოცემული მეტაბოლიზმი შესაძლოა დაირღვეს CYP2C19-ის გენეტიკური ცვლილებით და თანმხლები პრეპარატების მიღებით, რომლებიც მოქმედებენ CYP2C19-ზე. დაუშვებელია კლოპიდოგრელის გამოყენება პაციენტებში CYP2C19 ფუნქციის დარღვევით ცნობილი გენეტიკური ცვლილების ან CYP2C19 მოქმედების მაინჰიბირებელი პრეპარატების გამო.
გენეტიკური ცვლილება:
პაციენტებს CYP2C19 ფუნქციის გენეტიკური ცვლილებისას, აღენიშნებათ თრომბოციტების შესუსტებული პასუხი და ზოგადად ამჟღავნებენ გულსისხლძარღვთა მოვლენების მაღალ სიჩქარეს მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ ვიდრე პაციენტებში ნორმალური CYP2C19 ფუნქციით.
ასპირინი:
რეის სინდრომი: ბავშვებში და მოზარდებში არ მიიღება მოცემული პრეპარატი ჩუტყვავილას ან გრიპისმსგავსი სიმპტომების დროს ექიმთან კონსულტაციის გარეშე რეის სინდრომის გამოსავლენად – იშვიათი, მაგრამ სერიოზული დაავადება, რომელიც ასოცირდება ასპირინთან.

სიფრთხილის ზომები:
კლოპიდოგრელი:
ზოგადი: კლოპიდოგრელი ახანგრძლივებს სისხლდენის დროს და ამიტომ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით პაციენტებში, რომლებიც შესაძლოა იმყოფებოდნენ სისხლდენის მომატებულ რისკის ქვეშ ტრავმის, ქირურგიული ოპერაციის ან სხვა პათოლოგიური მდგომარეობების მიერ (განსაკუთრებით კუჭ-ნაწლავის და თვალის). თუ პაციენტს დაგეგმილი აქვს ქირურგიული ოპერაცია და არ არის სასურველი ანტითრომბული ეფექტი, კლოპიდოგრელის მიღება უნდა შეწდეს ოპერაციამდე 5 დღით ადრე.
კუჭ-ნაწლავის სიხლდენა: კლოპიდოგრელის გამოყენება სიფრთხილით უნდა მოხდეს პაციენტებში სისხლდენისკენ მიდრეკილი დაზიანებებით (როგორიცაა წყლულები).
ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტები: გამოცდილება შეზღუდულია პაციენტებში ღვიძლის მწვავე დაავადების დროს, რომელთაც შესაძლოა აღენიშნებოდეთ სისხლმდენი დიათეზი. კლოპიდოგრელის გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით მსგავს პოპულაციაში.
თირკმლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტები:   გამოცდილება შეზღუდულია პაციენტებში თირკმლის  მწვავე დაავადების დროს. კლოპიდოგრელის გამოყენება უნდა მოხდეს სიფრთხილით მსგავს პოპულაციაში.
ასპირინი:
ბავშვები: რეის სინდრომი ასოცირდებოდა ასპირინის მიღებასთან ბავშვებში (მათ შორის მოზარდებში) მწვავე ფიბრილური დაავადების დროს. დაუშვებელია გამოყენება ექიმთან კონსულტაციის გარეშე.
ჰიპერმგრძნობელობა: რეაქციები შესაძლოა მოიცავდეს ბრონქოსპაზმს და გენერალიზებულ ურტიკარიას ან ანგიოედემას; პაციენტები ასთმის ან ცხვირის პოლიპის დროს იმყოფებიან რისკის ქვეშ.
თირკმლის ფუნქცია: შესაძლებელია თირკმლის ფუნქციის შემცირება ან გაძლიერდეს თირკმლის დაავადება.
ღვიძლის ფუნქცია: შესაძლებელია ჰეპატოტოქსიურობა პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით.
კუჭ-ნაწლავის დარღვევები: შესაძლებელია კუჭის გაღიზიანება და სისხლდენა.
ქირურგიული პაციენტები: ასპირინმა შესაძლებელია გაზარდოს პოსტოპერაციული სისხლდენის მომატებული რისკი. თუ შესაძლებელია უნდა მოხდეს ქირურგიამდე 1 კვირით ადრე მიღების შეწყვეტა.

ორსულობა და ლაქტაცია
ორსულობა
კლოპიდოგრელი: ორსულობის კატეგორია B
ასპირინი: ორსულობა: კატეგორია D.
ლაქტაცია
კლოპიდოგრელი
მეძუძური ქალები
ვირთხებში ჩატარებულ კვლევებში კლოპიდოგრელი და/ან მისი მეტაბოლიტები გადადიან დედის რძეში. უცნობია მოცემული პრეპარატი გადადის თუ არა ადმიანის რძეში. ვინაიდან, ბევრი პრეპარატი გადადის ადამიანის რძეში და პოტენციური ეროზული მოვლენების გავნითარების ალბათობის გამო, ჩვილებში უნდა შეწყდეს ლაქტაცია ან პრეპარატის მიღება დედისთვის პრეპარატის მიღების მნიშვნელობის გათვალისწინებით.
ასპირინი:
ლაქტაცია: გადადის დედის რძეში.
დოზირება
მოზრდილები
მიიღება კლოპიდოგრელის და ასპირინის  ერთი ტაბლეტი (75მგ/75მგ ან 75,გ/100მგ) დღეში ერთხელ წყლის სათანადო რაოდენობის მიყოლებით.
მწვავე კორონარული სინდრომი
კლოპიდოგრელი ასპირინთან ერთად გამოიყენება კლოპიდოგრელის 300მგ დარტყმითი საწყისი დოზით ასპირინთან ერთად, პაციენტებში მწვავე კორონარული სინდრომით:
• არასტაბილური სტენოკარდია ან არა-ST მომატებული მიოკარდიუმის ინფარქტი:
არასტაბილური მკურნალობა უნდა დაიწყოს კლოპიდოგრელის და ასპირინის 300მგ ერთჯერადი დარტყმითი დოზით (75მგ – 325მგ).
– ხანგრძლივი დროით ყოველდღიური მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს კლოპიდოგრელის და ასპირინის ერთი კაფსულით (75მგ/75მგ ან 75მგ/100მგ) დღეში ერთხელ წყლის სათანადო რაოდენობის მიღებით.
• ST-სეგმენტით მომატებული მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტი:
მკურნალობა უნდა დაიწყოს კლოპიდოგრელის ასპირინთან ერთად 300მგ დარტყმითი დოზით ან მის გარეშე ან თრომბოლიზური საშუალებების მიღებით ან მათ გარეშე, სიმპტომების დადგომისთანავე. ხანდაზმულებში (>75 წლის) ST-სეგმენტიანი მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტით, 300მგ დარტყმითი დოზების გამოყენების შესახებ მონაცემები არ მოიპოვება, ვინაიდან CLARITY-ს კვლევაში არ მონაწილებდნენ >75 წლის პაციენტები და ასევე არ გამოიყენებოდა დარტყმითი დოზები COMMIT-ს კვლევებში.
– ყოველდღიური მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს კლოპიდოგრელის და ასპირინის ტაბლეტების ერთი ტაბლეტის მიღებით (75მგ/75მგ ან 75მგ/100მგ) დღეში ერთხელ წყლის სათანადო რაოდენობის მიყოლებით. კლოპიდოგრელის და ასპირინის კომბინაციის სარგებლიანობა 4 კვირაზე მეტი ხნით გამოყენებისას არ შესწავლილა.

ჭარბი დოზირება
კლოპიდოგრელი:
კლოპიდოგრელით ჭარბი დოზირებისას შესაძლებელია სისხლდენის დროის გაზრდა და შედეგად სისხლდენის გართულებები. კლოპიდოგრელის ერთჯერადი პერორალური დოზა 1500-2000მგ/კგ წარმოადგენდა სასიკვდილოს თაგვებში და ვირთხებში და 3000მგ/კგ – ბაბუინებში.
მწვავე ტოქსიურობის სიმტპომები იყო ღებინება (ბაბუინებში), პროსტრაცია, სუნთქვის გართულება და კუჭ-ნაწლავის ჰემორაგია.
ასპირინი:
სიმპტომები:
გულისრევა, ღებინება, ტინიტუსი, თავბრუსხვევა, რესპირატორული ალკალოზი, მეტაბოლური აციდოზი, ჰემორაგია, კონვულსიები.
ასპირინის ჭარბი დოზირების მკურნალობა სიმპტომურია.
ასპირინის და კლოპიდოგრელის ჭარბი დოზირების მკურნალობა სიმპტომურია. უნდა მოხდეს თბილი საფენების გამოყენება და ელექტროლიტების დისბალანსის კორექცია. გამოიყენება კუჭის ამორეცხვაც. ცირკულაციიდან შეწოვილი პრეპარატის გამოსადევნად გამოიყენება ფორსირებული ტუტე შარდმდენების და ჰემოდიალიზის გამოყენება. სისხლდენის შემთხვევაში გამოიყენება სისხლის გადასხმა და K  ვიტამინის მიღება.

მიღების წესი
კაფსულა მიიღება მთლიანად წყლის მიყოლებით.

ვარგისიანობის ვადა
24 თვე

შენახვის პირობები
ინახება არაუმეტეს 30°C ტეპმერატურაზე. დაიცავით სინათლისა და ნესტისგან.
შეინახეთ  ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
გამოშვების ფორმა: 75მგ+75მგ მყარი ჟელატინის კაფსულა №30; 150მგ+75მგ მყარი ჟელატინის კაფსულა №30
გაცემის რეჟიმი: II ჯგუფი (გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით)
მწარმოებელი: ratnamani healthcare pvt. ltd, ინდოეთი

გაფრთხილება

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
English English Georgian Georgian