ატლასები

ატლასები

  • ზოგადი ჰისტოლოგიის ატლასი

  • კერძო ჰისტოლოგიის ატლასი

  • ნეიროანატომიის ატლასი

  • ანატომიური ატლასი აბიტურიენტებისათვის

_________________________________________________