რეკლამა ინტერნეტით

.. რეკლამა ზოგადად, ყველა ტიპის ორგანიზაციებისათვის ინტერნეტ-რეკლამა რეკლამის კონცეფცია არა კლიკერებს! საიმიჯო და საპრეზენტაციო ვიდეოებისა და სტატიების მომზადება სპეციალური გადაცემებისა და ტელერეკლამის მომზადება კონფერენციების ორგანიზება რეკლამა სამედიცინო ინფრასტრუქტურისათვის სამედიცინო სტრუქტურებს, რომლებსაც აქვთ გვერდები Facebook – ში და სხვა სოციალურ ქსელებში Read More …

რეკლამის ახალი კონცეფცია

რატომ არის ინტერნეტ–რეკლამა შედარებით არაეფექტური საქართველოში? ინტერნეტ–რეკლამა, ღირებულებასთან ფარდობით, მთელ მსოფლიოში რეკლამის ერთ–ერთ ყველაზე ეფექტურ სახედ ითვლება. საქართველოში კი, პრაქტიკამ აჩვენა, იგი რეკლამის შემკვეთთა უმეტესობას თითქმის არავითარ შედეგს არ აძლევს. ამას მრავალი მიზეზი აქვს, მაგრამ მთავარი მიზეზი არის საიტზე შემომსვლელთა  (ვიზიტორთა) Read More …