სამედიცინო სტრუქტურებს, რომლებსაც აქვთ გვერდები Facebook – ში და სხვა სოციალურ ქსელებში

ფეის-გვერდების მომსახურება – სამედიცინოს სტუდენტებისაგან სამედიცინოს სტუდენტები გთავაზობენ თქვენი Facebook-გვერდის მომსახურებას. ახალი მასალები გამოქვეყნდება საათში ერთხელ. შედეგად, აიწევს თქვენი ფეის-გვერდის მკითხველთა და, შესაბამისად, პაციენტთა რაოდენობა. დღეს,  ფეის-გვერდი ფაქტიურად ყველა ექიმსა და, მით უმეტეს, სამედიცინო დაწესებულებას აქვს. იმისათვის, რომ ამ გვერდებს Read More …

ფასდაკლებები სამედიცინო მომსახურებებზე

ფასდაკლებები სამედიცინო მომსახურებებზე ამ გვერდზე ქვეყნდება განცხადებები სამედიცინო და კოსმეტიკის სფეროში ფასდაკლებების შესახებ, თუკი ეს ფასდაკლებები ხანგრძლივ ვადიანია. თუკი ფასდაკლება მოკლევადიანია, მის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ფეის–გვერდზე  www.facebook.com/Medgeo.Nett Send to Facebook

საიტების რეგისტრაცია კატალოგებში

   საიტების რეგისტრაცია კატალოგებში  საიტის ინტერნეტ–სივრცეში წინწაწევისა და ვიზიტორთა მოზიდვის საკმაოდ წარმატებული მეთოდია საიტის რეგისტრაცია კატალოგებში. კატალოგების შერჩევა და რეგისტრაცია შრომატევადი სამუშაოა. საძიებო სისტემები აფასებენ მხოლოდ ”თეთრ კატალოგებს”, სადაც რეგისტრაცია ხელით ხდება.  სწორად შერჩეულ კატალოგებში რეგისტრაცია წინ წასწევს თქვენს საიტს. Read More …

რეკლამა ინტერნეტით

.. რეკლამა ზოგადად, ყველა ტიპის ორგანიზაციებისათვის ინტერნეტ-რეკლამა რეკლამის კონცეფცია არა კლიკერებს! საიმიჯო და საპრეზენტაციო ვიდეოებისა და სტატიების მომზადება სპეციალური გადაცემებისა და ტელერეკლამის მომზადება კონფერენციების ორგანიზება რეკლამა სამედიცინო ინფრასტრუქტურისათვის სამედიცინო სტრუქტურებს, რომლებსაც აქვთ გვერდები Facebook – ში და სხვა სოციალურ ქსელებში Read More …