Deinococcus-Thermus

Deinococcus-Thermus (ლათ.) – ბაქტერიების მცირერიცხოვანი ტიპი, კლასი Deinococci. მოიცავს მხოლოდ ორ რიგს: Deinococcales, სადაც შედის D. Radiodurans-ი და Thermales-ი მიეკუთვნება Thermus aquaticus-ი, რომელიც ცნობილია საკუთარი Taq-პოლიმერაზით, რასაც იყენებენ პოლიმერაზას ჯაჭვურ რეაქციაში. Deinococcalesს რიგის წარმომადგენლების მემბრანაში, არ არის ლიპოპოლისაქარიდები. ისინი აგროვებენ Read More …

Deinococcus radiodurans

Deinococcus radiodurans (ლათ.) – Deinococcus-ის გვარის, გრამდადებითი, ექსტრემოფილური კოკი. წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მეტად მდგრად ბაქტერიას, მაიონიზირებელი რადიაციის მიმართ. ქემოორგანოჰეტეროტროფია, ობლიგატური აერობი. იზრდება მარტივ საკვებ არეზე. D. Radiodurans-ის შტამები გამოყოფილია სხვადასხვა სუბსტრატებიდან. ბაქტერიას აქვს უნარი გადარჩეს 10000 გრეი (ადამიანისათვის ლეტალური დოზა Read More …

Cupriavidus metallidurans

Cupriavidus metallidurans  (ლათ.) – უსპორო, გრამუარყოფითი ბაქტერია, რომელიც შეგუებულია მძიმე მეტალებით გაჯერებულ გარემოში არსებობასთან, ასეთი პირობები უმრავლესობა მიკროორგანიზმებისათვის დამღუპველია. ბაქტერია სამეცნიერო კვლევებისათვის ხელსაყრელ ობიექტს წარმოადგენს, სადაც შესაძლებელია დაკვირვება, მაღალ მეტალების იონების ფონზე, უჯრედშიდა მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებზე. ცოცხალი ორგანიზმებისათვის, Cupriavidus metallidurans Read More …

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae   (ლათ.) – გრამდადებითი ჩხირისებრი ბაქტერიების სახეობა. გვარი Corynebacterium. არის დიფტერიის გამომწვევი მიკროორგანიზმი. ბაქტერიის უჯრედის ფორმა არის, სწორი ოდნავ ჩაზნექილი პოლიმორფული ჩხირი. უჯრედის ბოლოებზე ლოკალიზებულია მეტაქრომატული ვოლუტინის (ბაბეშ-ერნსტის) მარცვლები. მიკროპრეპარატებში ბაქტერიები განლაგდება V ან Y სახით.  შტამების გარკვეულ ნაწილს Read More …

Clostridium sordellii

Clostridium sordellii   (ლათ.) – კლოსტრიდიუმის გვარის ბაქტერიული სახეობა. პირველად გამოყოფილი იყო, აიროვანი განგრენით დაავადებული ადამიანიდან. ეს მიკროორგანიზმი განიხილება, როგორც Clostridium bifermentans В სეროვარის პათოგენური ვარიანტი. პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. გაფრთხილება წყაროები: 1. Read More …

Clostridium septicum

Clostridium septicum  (ლათ.) – პოლიმორფული, გრამუარყოფითი, უკაფსულო ბაქტერია. მოძრაობს პერიტრიქების საშუალებით. სპორები ოვალურია, განლაგდებიან ცენტრალურად ან სუბტერმინალურად, სპორებს ივითარებს საკულტივაციო არეზე და გვამებში. დაბერებულ კულტურებში იღებებიან გრამუარყოფითად, ცუდად იღებებიან ანილინის სპირტულ-წყლიან ხსნარებში. უჯრედები ჩხირისებრი, მძივისებრი და ძაფისებრია. პოსტი წარმოადგენს, ლალი Read More …

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens  (ლათ.) – გრამდადებითი, მკაცრად ანაერობული (გარდა  C. Perfringens ტიპი A), სპორაწარმომქნელი ბაქტერიებია კლოსტრიდიების გვარიდან. წარმოადგენს ადამიანის საკვებისმიერი ინტოქსიკაციების მიზეზს. ერთ-ერთი მათგანი კი ადამიანში იწვევს აიროვან განგრენას. ქემოორგანოჰეტეროტროფებია. ობლიგატური ანაერობი. იზრდება მარტივ საკვებ არეებზე. ასინთეზებს პროტეინაზებს, ლეციტინაზებს, კოლაგენზებს, ჰიალურონიდაზებს Read More …

Clostridium histolyticum

Clostridium histolyticum  (ლათ.) – გრამდადებითი, ფაკულტატური ანაერობი, სპორა წარმომქმნელი ბაქტერიის სახეობა. გვარი Clostridium. წარმოადგენს ადამიანის და ძუძუმწოვრების აიროვანი განგრენის ერთ-ერთ გამომწვევს. ბაქტერიის მოქმედება კანის საფარველზე მეტად დამაზიანებელია. ინფიცირებიდან 12 საათის შემდეგ, კანი იშლება  და მოჩანს ძვლები. Clostridium histolyticum-ი არის გრამდადებითი, Read More …

Clostridium difficile

Clostridium difficile   (ლათ.) – კლოსტრიდიუმის გვარის, გრამდადებითი, ანაერობული ბაქტერიის სახეობა. C. difficile არის ფსევდომემბრანული კოლიტის მთავარი გამომწვევი. დაავადება წარმოადგენს სწორი ნაწლავის, მძიმე ინფექციურ დაავადებას, ხშირად ვითარდება ნაწლავის მიკროფლორის ანტიბიოტიკებით განადგურების შემდეგ. დაავადებას მკურნალობენ მეტრონიდაზოლის ტიპის ანტიბიოტიკებით. ბაქტერია იყოფა 6 შტამად. Read More …

Clostridium botulinum

Clostridium botulinum  (ლათ.) – ანაერობული გრამდადებითი ბაქტერიის სახეობა, კლოსტრიდიუმის გვარიდან. არის ბოტულიზმის გამომწვევი – ადამიანის მძიმე კვებითი ინტოქიკაცია, გამოწვეული ბოტულოტოქსინით, აზიანებს ნერვულ სისტემას. C. botulinum ჩვეულებრივ ბინადრობს ნიადაგში. ყველაზე მეტად გავრცელებულია ბაქტერიის A და B ტიპი. ბუნებრივ პირობებში, ბაქტერიები კოლონიებს Read More …