GA-40

Preparatın və səhifədə təqdim olunan məlumatın müəllifi – Gürcüstan patriarxı müqəddəs Andrey adina Gürcüstan universitetinin tam professoru, doktoru, qitələrarası tibb və sosial akademiyanın müxbir üzvi, tibbi biologiya elmi araşdırma mərkəzinin və MMC “Aleks” in prezidenti Giorgi İaqo oglu Aleksidzedir. e-mail: giorgi_alexidze@yahoo.com; Read More …

İang ge ron-2

İang ge ron-2 / (Yang Ge Ron-2) Tərkibi: 1.   Extractum Ginsenq  siccum………………168.0 mq 2.   Extractum Epidemil siccum……………….92.0  mq 3.   Extractum  Orobanchae    siccum…………20.0 mq 4.   Extractum  Cinnamomi   siccum…………….8.0 mq 5.   Extractum Atractylodis   siccum…………..12.0 mq 6.   Extractum Rehmannie siccum …………….20.0 mq 7.   Extractum Read More …