სამედიცინო ტერმინოლოგიისა და ტერმინმცოდნეობის სწავლების მეთოდიკა

კიკნაძე მანანა ენ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის მრავლობით რიცხვში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ–ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე–12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007. კიკნაძე მანანა უცხოური წარმოშობის ი და ე ხმოვანზე დაბოლოებული სახელების კვეცადობის Read More …

ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგიისა და სამედიცინო ენციკლოპედისტიკის ისტორია, შრომათა ბიბლიოგრაფიული საძიებლები

კიკნაძე მანანა, შენგელია არჩილ სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარება საქართველოში. მე–6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007. ამირანაშვილი ნანა სამედიცინო ტერმინოლოგიის აღდგენისა და შექმნის პრობლემები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო–სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი Read More …

ენციკლოპედიისა და ლექსიკონების, როგორც სამომხმარებლო პროდუქტის დაგეგმვა 

დათეშიძე ამირან, შენგელია არჩილ ანატომიის ილუსტრირებული ონლაინ ლექსიკონისათვის. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა” შენგელია ლევან, კირცხალია გიორგი, გუჯაბიძე რევაზ სამედიცინო–ლინგვისტური დისკის სტრუქტურა და ტექნოლოგია. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი. დათეშიძე Read More …

ეპონიმების პრობლემა სამედიცინო ტერმინოლოგიაში

დათეშიძე ლალი ეპონიმების პრობლემისათვის ქართულ სამედიცინო პროფესიულ ენაში. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

ტერმინწარმოება ინგლისურ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში და ქართულ–ინგლისური შეპირისპირებითი ანალიზი

დათეშიძე ლალი ტერმინწარმოება ინგლისურ ენაში. მეორე კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი. დათეშიძე ლალი სამედიცინო ტერმინწარმოება თანამედროვე ინგლისურ ენაში. მე–12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007. დათეშიძე ლალი Read More …

ლათინური მაწარმოებლების კვლევა ქართულ სამედიცინო დიალექტში 

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ ლათინური ელემენტები ქართულ სამედიცინო ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

ბერძნული მაწარმოებელი ელემენტები სამედიცინო დიალექტში (VIII)

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ genes –ს მწარმოებლურობის კვლევისათვის რუსულ და ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი . დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ a, Read More …

ბერძნული მაწარმოებელი ელემენტები სამედიცინო დიალექტში (VII)

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ blastus –ს მწარმოებლურობის კვლევისათვის რუსულ და ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი . დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ coccus Read More …

ბერძნული მაწარმოებელი ელემენტები სამედიცინო დიალექტში (VI)

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ logia –ს მწარმოებლურობის კვლევისათვის რუსულ და ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი . დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ malacia Read More …

ბერძნული მაწარმოებელი ელემენტები სამედიცინო დიალექტში (V)

დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ therme –ს მწარმოებლურობის კვლევისათვის რუსულ და ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი . დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ thorax, Read More …