პეტი. პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია

პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფია – PET/CT (Positron emission tomography-computed tomography) – ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკის უახლესი ტექნოლოგიაა, რომელიც დაფუძნებულია რადიოფარმპრეპარატების გამოყენებაზე. მეთოდი გამოიყენება ქსოვილებისა და ორგანოების არა ანატომიური თავისებურებების, არამედ მათი  ფუნქციური აქტივობის შესასწავლად; სხვაგვარად მას „ფუნქციურ ტომოგრაფიასაც“ უწოდებენ. Send to Facebook

რადიონუკლიდური გამოკვლევა

გამოკვლევის რადიონუკლიდური (რადიოიზოტოპური) მეთოდი დაფუძნებულია რადიოაქტიური იზოტოპების და მონიშნული შენაერთების გამოსხივების რეგისტრაციის მეთოდზე. აღნიშნული ნაერთები შეყავთ ავადმყოფის ორგანზმში, რის შემდეგაც მონიშნული ნივთიერება ნაწილდება მთელ სხეულში ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციონირების მიხედვით. რეგისტრირდება რა ორგანიზმში გადანაწილება. გადადგილება, გარდაქმნა და  გამოყოფა რადიოაქტიური ინდიკატორების Read More …

თავის ტვინის მაგნიტურ – რეზონანსული ტომოგრაფია

თავის ტვინის მაგნიტურ – რეზონანსული ტომოგრაფია თავის ტვინის მაგნიტურ – რეზონანსული ტომოგრაფია ტარდება თავის ტკივილის ისეთი სახიფათო მიზეზის აღმოსაჩენად, როგორიცაა თავის ტვინის სიმსივნეები, კეროვანი წარმონაქმნები, ლიქვორული სისტემის მდგომარეობის დარღვევები, ანთებითი და დემიელინიზირებადი  ცვლილებები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თავის ტვინის მაგნიტურ – Read More …

თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია

თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია წარმოადგენს  კვლევის არაინვაზიურ მეთოდს თავის ტვინის, თავის ტვინის სისხლძარღვების და ასევე ქალას ძვლების  სხვადასხვა პათოლოგიური მდგომარეობების დიაგნოსტირებისათვის. თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია  ხშირად გამოიყენება ისეთი სიმპტომების მიზეზის აღმოსაჩენად, როგორიცაა თავის ტკივილი, ზოგადი სისუსტე, კრუნჩხვები, თავბრუსხვევა, ცნობიერების არევა. თავის Read More …

რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

რენტგენოლოგიური გამოკვლევა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ერთერთი საკმაოდ ინფორმატიული მეთოდია მედიცინაში, რომელიც გამოიყენება მთელი რიგი დაავადებების დიაგნოსტირებისათვის. რენტგენოლოგიური გამოკვლევისას გამოიყენება რენტგენის სხივები, რომელიც ქსოვილებში გავლისას სხვადასხვა ხარისხით შთაინთქმება და მიიღება გამოსახულება სპეციალურ ეკრანზე (რენტგენოსკოპია) ან რენტგენოგრაფიულ (რენტგენოგრაფია) ფირზე. რენტგენოლოგიური გამოკვლევისას ბუნებრივი კონტრასტულობის Read More …