დიეტა აკნეს (ფერისმჭამლების) სამკურნალოდ

დიეტა აკნეს (ფერისმჭამლების) სამკურნალოდ   ტრადიციულად თვლიან, რომ აკნესაგან  სწრაფად გათავისუფლებისათვის, სამკურნალო ღონისძიებებთან ერთად,   სათანადო ყურადღება უნდა დაეთმოს კვებას. თუმცა, ბოლო დროს გაჩნდა კვლევები, რომლებიც უარყოფს  აკნეს მკურნალობასა და კვებას შორის კავშირს.  ტრადიციულად ითვლება, რომ აკნეს დროს, უპირველეს ყოვლისა – საჭიროა Read More …