ფარმაცევტული მაჩვენებელი

ლალი დათეშიძე, ფარმაცევტული მაჩვენებელი.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> პრეპარატების კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (კრიტერიუმით) ხდება. ეს აადვილებს სასურველი პრეპარატის შერჩევასა და ძიებას. ერთ-ერთი, ყველაზე ეფექტური კლასიფიკაციაა ფარმაცევტული კლასიფიკაცია, ანუ როგორც მას უწოდებენ ,,ფარმაცევტული მაჩვენებელი”. ამ კლასიფიკატორით ძიება ხორციელდება პრაქტიკულად ყველა სამედიცინო Read More …

სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები

  ლალი დათეშიძე, სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) პრეპარატების ოფიციალური, ავტორისეული და სარეკლამო აღწერები პრეპარატების “წიგნის ავტორისეული” აღწერები. ცნობარებში, სახელმძღვანელოებში, სხვადასხვა წიგნებში სამკურნალო პრეპარატებს ავტორები აღწერენ იმ სტრუქტურითა და ფორმით, რომლებიც მათ იდეის გადმოცემის თვალსაზრისით მიაჩნიათ მიზანშეწონილად. ერთმა Read More …

ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა

ლალი დათეშიძე, ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> ქართული ფარმაციის ისტორია, პირობითად, სამ ეტაპად შეიძლება დავყოთ: – ძველი პერიოდი – ახალი (საბჭოთა) პერიოდი – უახლესი პერიოდი ქართული ფარმაციის ისტორიის ძველი პერიოდი, როგორც მედიცინის ისტორიის ნაწილი, საკმაოდ კარგადაა Read More …

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> საქართველოში სულ უფრო იზრდება ფარმაცევტული სპეციალობების ავტორიტეტი. ამას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, უპირველეს ყოვლისა – საქართველოში ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. პარალელურად, საზოგადოების მიერ ხდება ფარმაცევტის, როგორც ჯანდაცვის Read More …

ბრენდები და ჯენერიკები

ლალი დათეშიძე, ბრენდები და ჯენერიკები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) სამკურნალწამლო საშუალების სახელდება. სამკურნალწამლო საშუალებას, შესაძლოა, გააჩნდეს რამდენიმე ან ძალიან ბევრი დასახელება. მიღებულია, რომ წამლის მხოლოდ ერთი სახელწოდება შეიცავს მისი ქიმიური დასახელების შესატყვისი დასახელების მქონე მეტალებს, მეტალების მარილებს, არაორგანული მჟავებსა და ტუტეებს Read More …