ფარმაცევტული მაჩვენებელი

ლალი დათეშიძე, ფარმაცევტული მაჩვენებელი.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> პრეპარატების კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (კრიტერიუმით) ხდება. ეს აადვილებს სასურველი პრეპარატის შერჩევასა და ძიებას. ერთ-ერთი, ყველაზე ეფექტური კლასიფიკაციაა ფარმაცევტული კლასიფიკაცია, ანუ როგორც მას უწოდებენ ,,ფარმაცევტული მაჩვენებელი”. ამ კლასიფიკატორით ძიება ხორციელდება პრაქტიკულად ყველა სამედიცინო Read More …

სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები

  ლალი დათეშიძე, სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) პრეპარატების ოფიციალური, ავტორისეული და სარეკლამო აღწერები პრეპარატების “წიგნის ავტორისეული” აღწერები. ცნობარებში, სახელმძღვანელოებში, სხვადასხვა წიგნებში სამკურნალო პრეპარატებს ავტორები აღწერენ იმ სტრუქტურითა და ფორმით, რომლებიც მათ იდეის გადმოცემის თვალსაზრისით მიაჩნიათ მიზანშეწონილად. ერთმა Read More …

ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა

ლალი დათეშიძე, ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> ქართული ფარმაციის ისტორია, პირობითად, სამ ეტაპად შეიძლება დავყოთ: – ძველი პერიოდი – ახალი (საბჭოთა) პერიოდი – უახლესი პერიოდი ქართული ფარმაციის ისტორიის ძველი პერიოდი, როგორც მედიცინის ისტორიის ნაწილი, საკმაოდ კარგადაა Read More …

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> საქართველოში სულ უფრო იზრდება ფარმაცევტული სპეციალობების ავტორიტეტი. ამას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, უპირველეს ყოვლისა – საქართველოში ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. პარალელურად, საზოგადოების მიერ ხდება ფარმაცევტის, როგორც ჯანდაცვის Read More …

ბრენდები და ჯენერიკები

ლალი დათეშიძე, ბრენდები და ჯენერიკები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) სამკურნალწამლო საშუალების სახელდება. სამკურნალწამლო საშუალებას, შესაძლოა, გააჩნდეს რამდენიმე ან ძალიან ბევრი დასახელება. მიღებულია, რომ წამლის მხოლოდ ერთი სახელწოდება შეიცავს მისი ქიმიური დასახელების შესატყვისი დასახელების მქონე მეტალებს, მეტალების მარილებს, არაორგანული მჟავებსა და ტუტეებს Read More …

ძირითადი სამკურნალო საშუალებების კონცეფცია

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” ძირითადს მიეკუთვნება ის სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის უმრავლესობის მოთხოვნილებას ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, ამიტომ ისინი მუდმივად უნდა არსებობდნენ (ნებისმიერ დროს), საკმარისი რაოდენობით და შესაბამისი სამკურნალო ფორმით. ძირითადი სამკურნალო საშუალებების კონცეფცია პირველად ფორმულირებული იქნა 1975 წელს Read More …

მტკიცებულებითი მედიცინა და სამკურნალო პრეპარატები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” პრეპარატების ბაზარზე მძაფრი კონკურენციის პირობებში, ექიმი მრავალი წყაროდან ტენდენციურ და და ხშირად მეცნიერულად დაუსაბუთებელ ინფორმაციას იღებს პრეპარატის აბსოლუტური და ფარდობითი ეფექტურობის შესახებ. ასეთ სიტუაციაში, მნიშვნელოვანია ექიმს შეეძლოს პრეპარატების შესახებ ინფორმაციის საიმედოობის ობიქტური განსაზღვრა – მტკიცებულებითი Read More …

ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურა და კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე

 ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურა და კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე ლალი დათეშიძე, პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია” სამედიცინო, მათ შორის-ფარმაცევტული წარმოება და მომსახურებები, ვითარდება საბაზრო ეკონომიკის კანონების შესაბამისად. ეს ბუნებრივია. თუკი წარმოებისა და მომსახურებების ეს სფეროები თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს არ დაექვემდებარება, იგი შეწყვეტს განვითარებას. ამავე Read More …

სამკურნალწამლო საშუალებების უსაფრთხოება და ფარმაკოზედამხედველობის სისტემა

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებების (სს) უსაფრთხოების პრობლემა უფრო და უფრო მეტ აქტუალობას იძენს მსოფლიოში. სამკურნალო საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში, გართულებების თავიდან აცილების ძირითად გზებს წარმოადგენს როგორც წარმოებაზე კონტროლი (ფარმაცევტულ ბაზარზე ხარისხიანი, ეფექტური და უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებების გამოშვების მიზნით), Read More …

სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები

ლალი დათეშიძე, სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> საბოლოოო რედაქცია მზადდება კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები ნებისმიერი კლასიფიკაციის მიზანია, ჯგუფისათვის დამახასიათებელი საერთო ნიშნის მიხედ-ვით, განალაგოს ობიექტები ჯგუფებად, ქვეჯგუფებად და ა.შ. კლასიფიკაციის პრაგმატული დანიშნულებაა: – იოლი გახდეს ამა თუ იმ ელემენტის, Read More …

მადეზოდორებელი საშუალებები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” მადეზოდორებელი საშუალებები (ფრანგ. თავსართი des-მოსპობა, მოცილება + ლათ. odoracio ყნოსვა, სუნი) _ სხვადასხვა პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება არასასიამოვნო სუნის წარმოქმნის თავიდან აცილების ან მოცილების მიზნით. არსებობს მადეზოდორირებელი საშუალებების ორი სახე _ ერთნი, ცუდი სუნის განმაპირობებელ ნივთიერებებთან Read More …

სამკურნალო საშუალებების შენახვა

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებების შენახვის პირობები, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ მის ხარისხზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სამკურნალო საშუალებების შენახვა ტრანსპორტირების, განსაკუთრებით კი- დიდ მანძილზე ტრანსორტირების დროს.

სამკურნალწამლო ფორმები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” სამკურნალწამლო ფორმები _ სამკურნალო ნედლეულის ან სამკურნალო საშუალებების, შესანახად და გამოყენებისთვის მოსახერხებელი მდგომარეობები, რომლებიც ხასიათდებიან განსაზღვრული თვისებებით (შემადგენლობა, დოზირება, ფიზიკური და ქიმიური სტრუქტურა, გეომეტრიული ფორმა) და უზრუნველყოფენ პრეპარატის მიღების მოსახერხებელ ფორმასა და საჭირო  სამკურნალო მოქმედებას. Read More …

სამკურნალო საშუალებები

სამკურნალო საშუალებები პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებებს უწოდებენ  ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ქიმიურ შენაერთებსა და მათ ნაერთებს, რომლებიც გამოიყენება ადამიანის ან ცხოველების დაავადებების მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და დიაგნოსტიკის მიზნით. სამკურნალო საშუალებებს მიაკუთვნებენ  აგრეთვე ჩასახვის საწინააღმდეგო პრეპარატებს. სამკურნალო საშუალებებთან ერთად, Read More …

ფარმაცია და ფარმაკოლოგია

ფარმაცია კლინიკური ფარმაცია პრეპარატების არასწორი მოხმარებით გამოწვეული პრობლემები ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია კერძო ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია

ფარმაცია

სამკურნალო საშუალებები სამკურნალო საშუალებები სამკურნალწამლო ფორმები სამკურნალწამლო საშუალების დამხმარე ნივთიერებები სამკურნალო საშუალებების შენახვა მადეზოდორირებელი საშუალებები სამკურნალო საშუალებების აღწერა და კლასიფიკაცია სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები ფარმაცევტული მაჩვენებელი სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები სამკურნალწამლო საშუალებების უსაფრთხოება, ფარმაკოზედამხედველობის სისტემა და ფარმაკოლოგიური ინფორმაციის დინამიურობა. სამკურნალო Read More …

პირველი მაგიდის ფარმაცევტი და ფარმაცევტული დახმარება

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. “კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაცია – კვლევისა და გამოყენების არეალი” >>> პირველი მაგიდის ფარმაცევტს უწოდებენ ფარმაცევტს, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს პაციენტებთან. როგორც წესი, ეს არის ფარმაცევტი, რომელიც აფთიაქში ემსახურება მომხმარებელს. პირველი მაგიდის ფარმაცევტი, მრავალ ფუნქციას ასრულებს. ვიზუალურად Read More …

კლინიკური ფარმაციის საგანი

ლალი დათეშიძე. ,,კლინიკური ფარმაცია” კლინიკური ფარმაციის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს სამკურნალო საშუალებების რაციონალური გამოყენების  თეორიული საფუძვლების, პრაქტიკული მიდგომებისა და კონკრეტული ალგორითმების  ჩამოყალიბება. კლინიკური ფარმაცია  ინტეგრაციული გამოყენებითი მეცნიერებაა, რომელიც აერთიანებს სამკურნალო საშუალებების  ფარმაცევტულ და კლინიკურ ასპექტებს, აქტიურად იყენებს მართვის თეორიისა და კომპიუტერული Read More …