ფარმაცევტული მაჩვენებელი

ლალი დათეშიძე, ფარმაცევტული მაჩვენებელი.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> პრეპარატების კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით (კრიტერიუმით) ხდება. ეს აადვილებს სასურველი პრეპარატის შერჩევასა და ძიებას. ერთ-ერთი, ყველაზე ეფექტური კლასიფიკაციაა ფარმაცევტული კლასიფიკაცია, ანუ როგორც მას უწოდებენ ,,ფარმაცევტული მაჩვენებელი”. ამ კლასიფიკატორით ძიება ხორციელდება პრაქტიკულად ყველა სამედიცინო Read More …

სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები

  ლალი დათეშიძე, სამკურნალო საშუალებათა აღწერის სტანდარტები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) პრეპარატების ოფიციალური, ავტორისეული და სარეკლამო აღწერები პრეპარატების “წიგნის ავტორისეული” აღწერები. ცნობარებში, სახელმძღვანელოებში, სხვადასხვა წიგნებში სამკურნალო პრეპარატებს ავტორები აღწერენ იმ სტრუქტურითა და ფორმით, რომლებიც მათ იდეის გადმოცემის თვალსაზრისით მიაჩნიათ მიზანშეწონილად. ერთმა Read More …

ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა

ლალი დათეშიძე, ქართული ფარმაცია. რეტროსპექტივა და პერსპექტივა.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> ქართული ფარმაციის ისტორია, პირობითად, სამ ეტაპად შეიძლება დავყოთ: – ძველი პერიოდი – ახალი (საბჭოთა) პერიოდი – უახლესი პერიოდი ქართული ფარმაციის ისტორიის ძველი პერიოდი, როგორც მედიცინის ისტორიის ნაწილი, საკმაოდ კარგადაა Read More …

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია

ფარმაცევტი სამედიცინო მომსახურებათა სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> საქართველოში სულ უფრო იზრდება ფარმაცევტული სპეციალობების ავტორიტეტი. ამას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, უპირველეს ყოვლისა – საქართველოში ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. პარალელურად, საზოგადოების მიერ ხდება ფარმაცევტის, როგორც ჯანდაცვის Read More …

ბრენდები და ჯენერიკები

ლალი დათეშიძე, ბრენდები და ჯენერიკები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) სამკურნალწამლო საშუალების სახელდება. სამკურნალწამლო საშუალებას, შესაძლოა, გააჩნდეს რამდენიმე ან ძალიან ბევრი დასახელება. მიღებულია, რომ წამლის მხოლოდ ერთი სახელწოდება შეიცავს მისი ქიმიური დასახელების შესატყვისი დასახელების მქონე მეტალებს, მეტალების მარილებს, არაორგანული მჟავებსა და ტუტეებს Read More …

ძირითადი სამკურნალო საშუალებების კონცეფცია

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” ძირითადს მიეკუთვნება ის სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის უმრავლესობის მოთხოვნილებას ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, ამიტომ ისინი მუდმივად უნდა არსებობდნენ (ნებისმიერ დროს), საკმარისი რაოდენობით და შესაბამისი სამკურნალო ფორმით. ძირითადი სამკურნალო საშუალებების კონცეფცია პირველად ფორმულირებული იქნა 1975 წელს Read More …

მტკიცებულებითი მედიცინა და სამკურნალო პრეპარატები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან ,,ფარმაცია” პრეპარატების ბაზარზე მძაფრი კონკურენციის პირობებში, ექიმი მრავალი წყაროდან ტენდენციურ და და ხშირად მეცნიერულად დაუსაბუთებელ ინფორმაციას იღებს პრეპარატის აბსოლუტური და ფარდობითი ეფექტურობის შესახებ. ასეთ სიტუაციაში, მნიშვნელოვანია ექიმს შეეძლოს პრეპარატების შესახებ ინფორმაციის საიმედოობის ობიქტური განსაზღვრა – მტკიცებულებითი Read More …

ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურა და კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე

 ფარმაცევტული ინფრასტრუქტურა და კონკურენცია ფარმაცევტულ ბაზარზე ლალი დათეშიძე, პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია” სამედიცინო, მათ შორის-ფარმაცევტული წარმოება და მომსახურებები, ვითარდება საბაზრო ეკონომიკის კანონების შესაბამისად. ეს ბუნებრივია. თუკი წარმოებისა და მომსახურებების ეს სფეროები თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს არ დაექვემდებარება, იგი შეწყვეტს განვითარებას. ამავე Read More …

სამკურნალწამლო საშუალებების უსაფრთხოება და ფარმაკოზედამხედველობის სისტემა

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ფარმაცია” სამკურნალო საშუალებების (სს) უსაფრთხოების პრობლემა უფრო და უფრო მეტ აქტუალობას იძენს მსოფლიოში. სამკურნალო საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში, გართულებების თავიდან აცილების ძირითად გზებს წარმოადგენს როგორც წარმოებაზე კონტროლი (ფარმაცევტულ ბაზარზე ხარისხიანი, ეფექტური და უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებების გამოშვების მიზნით), Read More …

სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები

ლალი დათეშიძე, სამკურნალო საშუალებების კლასიფიკაციის პრინციპები.  (პარაგრაფი წიგნიდან ,,ფარმაცია”) >>>> საბოლოოო რედაქცია მზადდება კლასიფიკაციის ზოგადი პრინციპები ნებისმიერი კლასიფიკაციის მიზანია, ჯგუფისათვის დამახასიათებელი საერთო ნიშნის მიხედ-ვით, განალაგოს ობიექტები ჯგუფებად, ქვეჯგუფებად და ა.შ. კლასიფიკაციის პრაგმატული დანიშნულებაა: – იოლი გახდეს ამა თუ იმ ელემენტის, Read More …