ასაკობრივი ფსიქოლოგია

ასაკობრივი ფსიქოლოგია შეისწავლის ადამიანის განვითარებას სხვადასხვა ასაკობრივ საფეხურზე. თუმცა, ადამიანის განვითარების პერიოდიზაციის მიუხედავად, არ არსებობს თითოეული სტადიისთვის მკვეთრი საზღვრები. განვითარების ან ინვოლუციის ყველა პროცესი მიმდინარეობს არათანაბრად, ყველასთვის თავის დროზე. ერთი ასაკობრივი სტადიიდან მეორეზე გადასვლისას ადამიანი აუცილებლად გადის ასაკობრივ კრიზისს. ამ Read More …

ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია

საიტი „ფსიქოლოგია“ პორტალზე www.medgeo.net  შექმნილია მოსახლეობის ფართო მასების ინფორმირებისათვის. ►საიტი “ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია“ თანამშრომლობას თავაზობს ფსიქოთერაპევტებს, ფსიქოთერაპიულ კაბინეტებს, გაცნობის ცენტრებს, საოჯახო ურთიერთობების საკითხებზე მომუშავე იურიდიულ და სოციალური მომსახურების სტრუქტურებს, ფარმაცევტულ ფირმებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.  შეგვეხმიანეთ  Caumednet@gmail.com ფსიქოლოგია, როგორც დარგი როგორ Read More …

შეგუებითი რეაქციების მოშლილობა

შეგუებითი რეაქციების მოშლილობა  შეგუებითი რეაქციების მოშლილობა წარმოადგენს  სუბიექტური დისტრესის და ემოციური დარღვევის მდგომარეობას, რომელიც   წესი ხელს უშლის სოციალურ ფუნქციონირებას და პროდუქტიულობას და ვითარდება ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებისადმი ან ცხოვრებისეული სტრესული სიტუაციისადმი  (მათ შრის სერიოზული ფიზიკური დარღვევის ან დაავდების არსებობის ან შესაძლო Read More …

სტრესი

სტრესი სტრესი წარმოადგენს ადამიანის ისეთ მდგომარეობას, რომელიც ვითარდება  გარემოს მხრიდან  ექსტრემალური მოქმედების საპასუხოდ და მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ და ქცევით  გამოვლინებებს. არახელსაყრელი ზემოქმედების სახეობიდან  გამომდინარე, სტრესი შესაძლებელია იყოს ფიზიოლოგიური, ან ფსიქიკური.

სომატოფორმული მოშლილობები

სომატოფორმული დარღვევები სომატოფორმული დარღვევები წარმოადგენს სომატურ სიმპტომებს, რომელთა ახსნა რთულია მხოლოდ ორგანული დაავადებების არსებობით და რომლებიც არ წარმოადგენენ მეორადს ანუ შედეგს სხვა უკვე აღწერილი ფსიქიკური სიმპტომატიკის ( მაგალითად, დეპრესია ან პანიკური შეტევა)  შედეგს.

პარანოიდული სინდრომი

პარანოიდული სინდრომი პარანოიდული სინდრომი – მეტყველებს საკმაოდ ღრმა ფსიქიკური დარღვევის შესახებ, რომელიც მოიცავს სულიური მხრის ყველა სფეროს, რაც ცვლის ავადმყოფის ქცევას. სინდრომი ხასიათდება  ბოდვის დომინირებით, რომელიც მჭირდოდ არის დაკავშირებული სმენით ჰალუცინაციებთან, შფოთვასთან და დათრგუნულ გუნება-განწყობასთან. დობვა შესაძლებელია განვითარდეს განათების მსგავსად Read More …

პანიკური შეტევა

პანიკური შეტევა პანიკური შეტევა წარმოადგენს ფსიქო-ნევროლოგიურ დარღვევას, რომლის  დროსაც პაციენტს უეცრად უვითარდება უძლიერესი გაუკონტროლებელი შიშის შეტევა. ამ დროს ადგილი აქვს პანიკური შეტევის ისეთ გამოვლინებებს, როგორც გართულებული სუნთქვა, მტკივნეულობა მზის წნულის მიდამოში და მუცელში მოძრაობის შეგრძნება.

ნევროპათია ფსიქიატრიაში

ნევროპათია ფსიქიატრიაში ნევროპათია ფსიქიატრიაში (ბერძნ. Neuron ნერვი + pathos ტანჯვა, ავადმყოფობა) წარმოადგენს  ნერვული სისტემის  განვითარებიის ანომალიების ერთ-ერთი ფორმას (დიზონტოგენეზი), რომელიც ხასიათდება გაძლიერებული აგზნებადობით გაძლიერებულ გამოფიტვასთან ერთად.  ტერმინი „ნევროპათია“ არ არის საზოგადოდ აღიარებული.

მოძრაობების ნევროზი

მოძრაობების ნევროზი მოძრაობების ნევროზი ვითარდება როგორც აკვიატებული აზრების ნევროზის შემადგენელი, რომელიც გამოიხატება ადამიანის მუდმივ დაძაბვაში, წუხილის შეგრძნების ქონაში, მოუშორებელ აზრებში, შიშში, რის შედეგადაც აღინიშნება ზედმეტი მოძრაობითი აქტივობა. მოძრაობების ნევროზი როგორც წესი დამახასიათებელია  იმ პაციენტებესათვის, რომლებსაც გააჩნიათ სტრესისადმი გამძლეობის დაბალი ზღვრული Read More …

კონვერსიული მოშლილობა

კონვერსიული მოშლილობანი კონვერსიული მოშლილობანი წარმოადგენს ფსიქოლოგიური პრობლემების გამო კონტროლის დაკარგვას ნებითი ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე.