მკურნალობა უცხოეთში

ასაკობრივი ფსიქოლოგია შეისწავლის ადამიანის განვითარებას სხვადასხვა ასაკობრივ საფეხურზე. თუმცა, ადამიანის განვითარების პერიოდიზაციის მიუხედავად, არ არსებობს თითოეული სტადიისთვის მკვეთრი საზღვრები. განვითარების ან ინვოლუციის ყველა პროცესი მიმდინარეობს არათანაბრად, ყველასთვის თავის დროზე.

ერთი ასაკობრივი სტადიიდან მეორეზე გადასვლისას ადამიანი აუცილებლად გადის ასაკობრივ კრიზისს. ამ პერიოდში იშლება ადამიანის ადრინდელი დამოკიდებულება გარესამყაროს მიმართ და ხდება ახალი დამოკიდებულების ფორმირება, რასაც თან ახლავს ფსიქოლოგიური სირთულეები როგორც პირადად ამ ადამიანისთვის, ასევე მისი გარემოცვისთვის. Read the rest of this entry »

საიტი „ფსიქოლოგია“ პორტალზე www.medgeo.net  შექმნილია მოსახლეობის ფართო მასების ინფორმირებისათვის.
►საიტი “ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია“ თანამშრომლობას თავაზობს ფსიქოთერაპევტებს, ფსიქოთერაპიულ კაბინეტებს, გაცნობის ცენტრებს, საოჯახო ურთიერთობების საკითხებზე მომუშავე იურიდიულ და სოციალური მომსახურების სტრუქტურებს, ფარმაცევტულ ფირმებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.  შეგვეხმიანეთ  Caumednet@gmail.com

ფსიქოლოგია, როგორც დარგი

ფსიქოთერაპია  დაავადებების მკურნალობაში

ქალი და მამაკაცი (ფსიქოლოგიური ასპექტები)

ქალისა და კაცის ურთიერთობის დასაწყისი

ქალისა და კაცის ურთიერთობა

სექსის ფსიქოლოგია

ოჯახის ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია ორსულთათვის

პრენატალური პერიოდის ფსიქოლოგია

მშობიარობის ფსიქოლოგია

მშობიარობის შემდგომი ფსიქოლოგია

ბავშვთან ურთიერთობის, ბავშვის აღზრდის ფსიქოლოგიური ასპექტები

ბავშვი და ოჯახი

დედები და შვილები

მამები და შვილები

ბავშვის ნიჭი, გატაცებები, უნარები

ბავშვი და  ბაღი

ბავშვი და ძიძა

ბავშვი და სკოლა

რელიგია და ბავშვის აღზრდა

მართლმადიდებლური ლოცვები

კომპიუტერული თამაშები და ბავშვი

ბავშვები და შინაური ცხოველები

დედა ტერეზა და ცნობადები. ფსიქოლოგიური ასპექტები

განწყობის ფსიქოლოგია. დიმიტრი უზნაძე

1. მიზანშეწონილობის პრობლემა: მექანიციზმი და ვიტალიზმი. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
2. მიზანშეწონილების პრობლემა: განწყობა (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
ფსიქოიდი-ქცევა. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
3. განწყობა და ადამიანი (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
4. განწყობის ცნება ბურჟუაზიულ ფსიქოლოგიაში. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
5. განწყობის სუბიექტური ფაქტორი. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
6. განწყობის ობიექტური ფაქტორი. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
7. განწყობის ცნების მცდარი გამოყენება. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)

რა აკლია ქართველს? (დიმიტრი უზნაძე)

ფიქსირებული განწყობა (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)

1. ფიქსირებული განწყობის ცნება. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია) 
2. ფიქსირებული განწყობის ილუზიები. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
….2.1  ბგერათა ინტენსიობის ილუზია. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
….2.2  განათებათა მიმართების ილუზია. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
….2.3 რაოდენობითი მიმართების ილუზია. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)

განწყობა პათოლოგიურ შემთხვევებში (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)

1. განწყობა და პათოლოგია. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
2. განწყობა შიზოფრენიის დროს. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
3. განწყობა ეპილეფსიის დროს. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
4. განწყობა ისტერიის შემთხვევებში. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)
5. ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და განწყობა. (უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია)

მენეჯმენტი

ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია ქართულ ინტერნეტში

ფეის
-ჯგუფები 

ფეის-გვერდები

ბლოგები

_______________________________________
..

 

 

 

შეგუებითი რეაქციების მოშლილობა

 შეგუებითი რეაქციების მოშლილობა წარმოადგენს  სუბიექტური დისტრესის და ემოციური დარღვევის მდგომარეობას, რომელიც   წესი ხელს უშლის სოციალურ ფუნქციონირებას და პროდუქტიულობას და ვითარდება ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებისადმი ან ცხოვრებისეული სტრესული სიტუაციისადმი  (მათ შრის სერიოზული ფიზიკური დარღვევის ან დაავდების არსებობის ან შესაძლო არსებობის დროს) ადაპტაციის პერიოდში. სტრესულმა ფაქტორმა შესაძლებელია დააზიანოს ავადმყოფის ინტეგრაცია სოციუმში (ახლობლების დაკარგვა, განშორების განცდა), სოციალური მხარდაჭერის და სოციალური ღირებულებების უფრო ფართე სისტემა. სტრესორი (სტრესს-ფაქტორი) შესაძლებელია ეხებოდეს ინდივიდუმს ან მის მიკროსოციალურ გარემოს. Read the rest of this entry »

სტრესი

სტრესი წარმოადგენს ადამიანის ისეთ მდგომარეობას, რომელიც ვითარდება  გარემოს მხრიდან  ექსტრემალური მოქმედების საპასუხოდ და მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქოლოგიურ და ქცევით  გამოვლინებებს. არახელსაყრელი ზემოქმედების სახეობიდან  გამომდინარე, სტრესი შესაძლებელია იყოს ფიზიოლოგიური, ან ფსიქიკური. Read the rest of this entry »

სომატოფორმული დარღვევები

სომატოფორმული დარღვევები წარმოადგენს სომატურ სიმპტომებს, რომელთა ახსნა რთულია მხოლოდ ორგანული დაავადებების არსებობით და რომლებიც არ წარმოადგენენ მეორადს ანუ შედეგს სხვა უკვე აღწერილი ფსიქიკური სიმპტომატიკის ( მაგალითად, დეპრესია ან პანიკური შეტევა)  შედეგს. Read the rest of this entry »

vaka