Epulopiscium fishelsoni

Epulopiscium fishelsoni (ლათ.) – გიგანტური, გრამუარყოფითი ბაქტერია, რომლითაც გაჯერებულია, თევზი-ქირურგის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი. უჯრედის ზომა თითქმის 700 მკმ-ია. Thiomargarita namibiensis-ის აღმოჩენამდე ის ყველაზე დიდ ბაქტერიად ითვლებოდა. პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. გაფრთხილება წყაროები: 1. Read More …

Enterococcus faecium

Enterococcus faecium (ლათ.) – ენტეროკოკების გვარის ბაქტერიული სახეობა, შედის ადამიანის და ზოგიერთი ძუძუმწოვრის, საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ნორმალური მიკროფლორის შემადგენლობაში. ადრეული კლასიფიკაციის მიხედვით, ენტეროკოკებს აკუთვნებდნენ სტრეპტოკოკების D ჯგუფს. Enterococcus faecium-ის ეწოდებოდა Streptococcus faecium. ენტეროკოკები რძემჟავა, გრამდადებითი ბაქტერიებია. არ წარმოქმნიან სპორას და Read More …

Enterobacter cloacae

Enterobacter cloacae (ლათ.) – გრამუარყოფითი, პირობით-პათოგენური სწორი ჩსირის ფორმის ბაქტერიის გვარი. მოძრავია პერიტრიქების საშუალებით. ფაკულტატური ანაერობი, ქემოორგანოჰეტეროტროფი. ბუნებაში ფართოდ არის გავრცელებული. გვხვდება მტკნარ წყალში, ნიადაგში, მცენარეებზე, ბოსტნეულზე, ადამიანის და ცხოველის გამონაყოფში. ადამიანებში იწვევს ნაწლავურ, რესპირატორულ, უროგენიტალურ ჩირქოვან-ანთებით დაავადებებს, მენინგიტს, სეპტიცემიას, Read More …

Dictyoglomus

Dictyoglomus (ლათ.) –  ბაქტერიების გვარი, ერთადერთი Dictyoglomi ტიპიდან. შეიცავს ორ სახეობას: Dictyoglomus thermophilum (ტიპური სახეობა) და Dictyoglomus turgidum-ს. Dictyoglomus thermophilum-ი ექსტრემალური თერმოფილია (ოპტიმალური ტემპერატურა 73°C), ალკალიფილური, გრამუარყოფითი ჩხირისებრი ბაქტერია. ქემოორგანოჰეტეროტროფი, ობლიგატური ანაერობი. დუღილის შედეგად წარმოქმნიან აცეტატს, ლაქტატს და ნახშირბადის დიოქსიდს. Read More …

Desulfovibrio

Desulfovibrio (ლათ.) – გრამუარყოფითი, ობლიგატური ანაერობი, სულფატმარედუცირებელი ბაქტერია. გვარი შეიცავს დაახლოებით 65 მეტ-ნაკლებად შესწავლილ სახეობას. ბინადრობენ ანაერობულ ნალექებში მტკნარ და მარილიან წყლებში. ზოგიერთი ცხოველის ნაწლავში. მოღუნული ან იშვიათად სწორი, უსპორო ჩხირები, ზოგჯერ სიგმოიდური ან სპირალური ფორმის. მოძრაობენ პოლარულად განლაგებული შოლტების Read More …

Candidatus Desulforudis audaxviator

Candidatus Desulforudis audaxviator (ლათ.) – ანაერობული ექსტრემოფილური ბაქტერიის უნიკალური სახეობა, რომელიც ბინადრობს დედამიწის სიღრმეში – 1.5-დან 3 კმ-მდე არსებულ მიწისქვეშა წყალში. პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. გაფრთხილება წყაროები: 1. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ. Read More …

Desulfobulbus propionicus

Desulfobulbus propionicus (ლათ.) – გრამუარყოფითი ქემოორგანოჰეტეროტროფული ბაქტერია. ტიპური გვარია Desulfobulbus. ამ სახეობის სამი ცნობილი შტამი აღინიშნება შემდეგნაირად: 1pr3T, 2pr4 და 3pr10. ეს არის პირველი ბაქტერია მიღებული სუფთა კულტურის სახით, რმელსაც შეუძლია განახორციელოს ელემენტარული გოგირდის დისპროპორციულობა სულფატად და სულფიდად. პოსტი წარმოადგენს, Read More …

Desulfitobacterium chlororespirans

Desulfitobacterium chlororespirans (ლათ.) – ანაერობული სპორაწარმომქნელი ბაქტერია. უჯრედები მოღუნული ჩხირისებრი ფორმისაა. გრამუარყოფითი უჯრედული კედელით. სპორებს წარმოქმნიან უჯრედის ბოლოებში. ტიპური შტამია: Co23 (= ATCC 700175 = DSM 11544). კულტურები უძლებს 80 °C-მდე გაცხელებას, ზრის ოპტიმალური ტემპერატურა შეინიშნება 37 °C-ზე. pH-ის ოპტიმალური Read More …

Delftia acidovorans

Delftia acidovorans  (ლათ.) – გრამუარყოფითი ბაქტერიების სახეობა, ცნობილია თავისი უნარით დალექოს თვითნაბადი ოქრო. ბაქტერიული ფენა წყალში გახსნილ ოქროს ნანონაწილაკების სახით გამოლექავს, რომელიც გადადის ნიადაგში, საიდანაც შეიძლება მისი მოპოვება. პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები Read More …

Deinococcus-Thermus

Deinococcus-Thermus (ლათ.) – ბაქტერიების მცირერიცხოვანი ტიპი, კლასი Deinococci. მოიცავს მხოლოდ ორ რიგს: Deinococcales, სადაც შედის D. Radiodurans-ი და Thermales-ი მიეკუთვნება Thermus aquaticus-ი, რომელიც ცნობილია საკუთარი Taq-პოლიმერაზით, რასაც იყენებენ პოლიმერაზას ჯაჭვურ რეაქციაში. Deinococcalesს რიგის წარმომადგენლების მემბრანაში, არ არის ლიპოპოლისაქარიდები. ისინი აგროვებენ Read More …