Zavarzinia compransoris

Zavarzinia compransoris (ლათ.) – გრამუარყოფითი, ნიადაგის ბაქტერიები. ოჯახი Acetobacteraceae. კლასი ალფა-პროტობაქტერია. გვარში ერთადერთი ტიპური წარმომადგენელია Zavarzinia compransoris. გადაადგილდება პოლარული შოლტის საშუალებით. უჯრედების გამოიყურება, როგორც ჩაზნექილი ჩხირები (ვიბრიონი). სახეობის სინონიმებია: „Comamonas compransoris“ Nozhevnikova and Zavarzin 1974 „Pseudomonas compransoris“ (Nozhevnikova and Zavarzin Read More …

Verrucomicrobia

Verrucomicrobia (ლათ. Verruca – ბორცვი) –  ბაქტერიების ტიპი, რომელსაც ძირითად მიეკუთვნება არაკულტივირებადი ფორმები. მეტაგენომური მონაცემებით, ისინი ბუნებაში ფართოდ არიან გავრცელებული. ნიადაგში შეადგენენ მიკროორგანიზმთა 1-დან 10%-მდე, ამიტომ გააჩნიათ ეკოლოგიური  მნიშვნელობა. Verrucomicrobia-ს წარმომადგენლები გრამუარყოფითი ბაქტერიებია, უმრავლეოსობას უჯრედის ზედაპირზე გააჩნია ამობურცვული წარმონაქმნები. ქემოორგანოჰეტეროტროფებია, Read More …

Thioploca

Thioploca  (ლათ.) – გამა-პროტეობაქტერიების გვარი. რიგი Thiotrichales. ძაფისებრი გოგირდის ბაქტერიები, რომელიც გვხვდება სამხრეთ ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე, 3000 მეტრის სიღმეზე. დიდი ვაკუოლი, იკავებს უჯრედის მოცულობის 80%-ს. უჯრედი შეიცავს სულფიდებსა და ნიტრატებს. ნიტრატის სულფიდის ჟანგვის შედეგად ბაქტერია იღებს ენერგიას. ნიტრატის კონცენტრაცია ვაკუოლში Read More …

Thiomargarita namibiensis

Thiomargarita namibiensis (ლათ.) – ზღვის ბინადარი, გრამუარყოფითი კოკოიდური ბაქტერიის სახეობა. კლასი გამა-პროტეობაქტერია. აღმოჩენილია ნამიბიის შელფის ბუნებრივ კონტინენტალურ დანალექში. ცნობილი ბაქტერიებიდან ყველაზე დიდი ბაქტერიაა. დიამეტრი 0.1-0.3 მმ, ზოგჯერ 0.75 მმ-მდე. გააჩნია ბურთისებრი ფორმა, ჩანს შეუიარაღებელი თვალით. წარმოქმნიან კარგად ორგანიზებულ ჯაჭვებს.  უჯრედში Read More …

Thermus thermophilus

Thermus thermophilus (ლათ.) – გრამუარყოფითი ბაქტერიების სახეობა. ფართოდ გამოიყენება ბიოტექნოლოგიაში, როგორც გენური ინჟინერიის მოდელური ორგანიზმები. ბაქტერია ექსტრემალური თერმოფილია. ზრდის ოპტიმალური ტემპერატურა 65 °C-ია. სახეობა იყოფა რამდენიმე შტამად, საიდანაც HB8 და HB27 ხშირად გამოიყენება ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის. მათი გენომის ანალიზი გაკეთდა 2004 Read More …