ტიკი, ტიკები

ნერვული ტიკები ტიკი  სხეულის სხვადასხვა ჯგუფის კუნთების სწრაფი, უნებლიე, განმეორებითი მოძრაობაა. ისინი  სხეულის სხვადასხვა ნაწილში ადამიანისაგან დამოუკიდებლად,  უნებლიედ აღმოცენდება. ემოციურად მგრძნობიარე ბავშვებს, სხვადასხვა სტრესულ სიტუაციაზე რეაგირებისას ხშირად ეწყებათ უნებლიე მოძრაობები, ანუ ტიკები – თვალების ხამხამი, მხრების აჩეჩვა, კისრის მოძრაობები და Read More …

ტრადიციული მედიცინა

ტრადიციული მედიცინა – ტერმინი გამოიყენება ორ სხვადასხვა შემთხვევაში: მედიცინა, რომელიც გამოიყენება ხალხში  – ეს უკვე სინონიმია ხალხური მედიცინისა. როგორც სინონიმი სხვადასხვა ტერმინისა -კონვენციალური მედიცინა, კლასიკური მედიცინა, ოფიციალური მედიცინა – დასახელება მეცნიერულად დადასტურებული პრაქტიკული მედიცინისა, რომელიც საპირისპიროა არატრადიციული (ალტერნატიული) მედიცინისა. .. გაფრთხილება! ლალი Read More …

ტრანსფორმაცია (ონკოტრანსფორმაცია)

ტრანსფორმაცია (ონკოტრანსფორმაცია) – უჯრედის ნაწილობრივი ან სრული დედიფერენცირება, რაც გამოწვეულია უჯრედის ზრდის რეგულაციის დარღვევით. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსფორმაცია (მოლეკულურ გენეტიკაში)

ტრანსფორმაცია (მოლეკულურ გენეტიკაში) – გენეტიკური ინფორმაციის გადატანა იზოლირებული დნმ–ის მეშვეობით. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსფორმაცია

ტრანსფორმაცია  – უჯრედების მემკვიდრეობითი თვისებების ცვლილება, რაც გამოწვეულია შთანთქმული დნმ–ით. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსფექცია

ტრანსფექცია  – უჯრედების ტრანსფორმაცია იზოლირებული დნმ–ის მეშვეობით. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსპოზონი

ტრანსპოზონი  – გენეტიკური ელემენტი, რომლის რეპლიკაცია ხდება რეპლიკონის შემადგენლობაში; შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება (ტრანსპოზიცია) და ინტეგრაცია ქრომოსომული თუ არაქრომოსომული დნმ–ის ნებისმიერ უბანში. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსლაცია

ტრანსლაცია – ცილების პოლიპეპტიდური ჯაჭვის სინთეზი, რომელიც ხორციელდება რიბოსომებში. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსკრიპცია

ტრანსკრიპცია – რნმ–ის სინთეზი დნმ–ის მატრიცაზე;  ხორციელდება რნმ–პოლიმერაზას მიერ. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ტრანსკრიპტი

ტრანსკრიპტი – ტრანსკრიპციის პროდუქტი, ანუ  რნმ, რომელიც სინთეზირდება დნმ–ის მოცემულ მონაკვეთზე, როგორც მატრიცაზე და  მისი ერთ–ერთი ძაფის კომპლემენტარულია. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .