ტრადიციული მედიცინა

ტრადიციული მედიცინა – ტერმინი გამოიყენება ორ სხვადასხვა შემთხვევაში: მედიცინა, რომელიც გამოიყენება ხალხში  – ეს უკვე სინონიმია ხალხური მედიცინისა. როგორც სინონიმი სხვადასხვა ტერმინისა -კონვენციალური მედიცინა, კლასიკური მედიცინა, ოფიციალური მედიცინა – დასახელება მეცნიერულად დადასტურებული პრაქტიკული მედიცინისა, რომელიც საპირისპიროა არატრადიციული (ალტერნატიული) მედიცინისა. .. გაფრთხილება! ლალი Read More …

ტრანსფორმაცია (ონკოტრანსფორმაცია)

არჩილ შენგელია. გენეტიკის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011 ტრანსფორმაცია (ონკოტრანსფორმაცია) – უჯრედის ნაწილობრივი ან სრული დედიფერენცირება, რაც გამოწვეულია უჯრედის ზრდის რეგულაციის დარღვევით. Send to Facebook

ტრანსფორმაცია (მოლეკულურ გენეტიკაში)

არჩილ შენგელია. გენეტიკის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011 ტრანსფორმაცია (მოლეკულურ გენეტიკაში) – გენეტიკური ინფორმაციის გადატანა იზოლირებული დნმ–ის მეშვეობით. Send to Facebook

ტრანსფორმაცია

არჩილ შენგელია. გენეტიკის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 2011 ტრანსფორმაცია  – უჯრედების მემკვიდრეობითი თვისებების ცვლილება, რაც გამოწვეულია შთანთქმული დნმ–ით. Send to Facebook