ფსევდოალერგია

ფსევდოალერგია ფსევდოალერგია, ფსევდოალერგიის პათოგენეზი,  ფსევდოალერგიული  რეაქციის ჰისტამინური მექანიზმი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კომპლემენტის აქტივაციის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – არაქიდონის მჟავას მეტაბოლიზმის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კლინიკური სურათი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – მკურნალობა და პროფილაქტიკა >>> Send to Facebook

აუტოალერგია

აუტოალერგია აუტოალერგია, აუტოალერგიის განვითარებისა და აუტოალერგენების წარმოქმნის მექანიზმები: ბუნებრივი აუტოალერგენების იზოლაციის დარღვევა, ცილოვანი მოლეკულების სტრუქტურის კონფორმაციული ცვლილებები ან მათი დეგრადაცია, კომპლექსური აუტოალერგენების წარმოქმნა, ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენების წარმოქმნა >>> Send to Facebook

ალერგიული რეაქციის ტიპები

ალერგიული რეაქციის ტიპები ალერგიული რეაქციის ტიპები, ალერგიული რეაქციის პირველი ტიპი, ალერგიული რეაქციის მეორე ტიპი, მესამე ტიპის ალერგიული რეაქცია (იმუნოკომპლექსური რეაქცია), მეოთხე, დაყოვნებული ტიპის ალერგიული რეაქცია >>> Send to Facebook

ალერგიული რინიტი

ალერგიული რინიტი ალერგიული რინიტი, ალერგიული რინიტის ფორმები: სეზონური ალერგიული რინიტი, წლიური ალერგიული რინიტი, ალერგიული რინიტის კლინიკური სურათი, ალერგიული რინიტის მკურნალობა >>> Send to Facebook