Category Archives: იმუნური

ფსევდოალერგია

ფსევდოალერგია

ფსევდოალერგია, ფსევდოალერგიის პათოგენეზი,  ფსევდოალერგიული  რეაქციის ჰისტამინური მექანიზმი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კომპლემენტის აქტივაციის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – არაქიდონის მჟავას მეტაბოლიზმის დარღვევა, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – კლინიკური სურათი, ფსევდოალერგიული  რეაქცია – მკურნალობა და პროფილაქტიკა >>>

Read More