მკურნალობა უცხოეთში

რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ორსული გაუფრთხილებლობის გამო  გაიკეთებს წითელა, წითურასა
და ყბაყურას  ვაქცინას?
ორსულებს ურჩევენ არ გაიკეთონ აცრა ნებისმიერი ცოცხალი ვირუსის შემცველი ვაქცინით; ეს წარმოადგენს უსაფრთხოების ზომას გამომდინარე თეორიული შესაძებლობიდან, რომ ცოცხალმა ვაქცინამ შეიძლება გამოიწვიოს დაავადება (მაგ., წითურას ვირუსით გამოწვეული თანდაყოლილი წითურას სინდრომი) Read the rest of this entry »

შეუძლია თუ არა წითელა, წითურასა და ყბაყურას  ვაქცინაში შემავალ ცოცხალ ვირუსს წითელა,
ყბაყურას ან წითურას გამოწვევა?
ვინაიდან წითელას, წითურასა და ყბაყურას   ვაქცინაში შემავალი წითელას, წითურასა და ყბაყურას ვირუსები დაავადების გამომწვევი ვირუსების დასუსტებული ანალოგებია, მათ შეიძლება გამოიწვიონ დაავადების ძალიან მსუბუქი ფორმა. თუმცა, ეს დაავადება ჩვეულებრივ დაავადებასთან შედარებით გაცილებით მსუბუქია და მიჩნეულია, როგორც ვაქცინის გვერდითი რეაქცია. Read the rest of this entry »

იწვევს თუ არა წითელა, წითურასა და ყბაყურას  ვაქცინა აუტიზმს?
არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება იმისა, რომ წითელას, წითურასა და ყბაყურას  ან რომელიმე სხვა ვაქცინა იწვევს აუტიზმს. წითელას, წითურასა და ყბაყურას  ვაქცინასა და აუტიზმს შორის შესაძლო კავშირის საკითხი ფართოდ განიხილებოდა აშშ-ში დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ. ამ განხილვებით დადგინდა, რომ ამჟამინდელი ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებები არ ადასტურებს წითელას, წითურასა და ყბაყურას  ვაქცინასა და აუტიზმს შორის შესაძლო კავშირს. Read the rest of this entry »

შეიძლება თუ არა წითელა, წითურასა და ყბაყურას  ვაქცინის მიღება იმ პირებისთვის, რომელთაც აქვთ კვერცხზე ალერგია?
გარკვეული ხნის წინ მიიჩნეოდა, რომ კვერცხზე ალერგიის მქონე ადამიანები წითელას, წითურასა და ყბაყურას   ვაქცინის შემდგომი ალერგიის მაღალი რისკის ქვეშ არიან, რადგან ვაქცინა მზადდება წიწილის ემბრიონის ქსოვილზე. Read the rest of this entry »

ვისთვის არარის სასურველი წითელა, წითურასა და ყბაყურას ვაქცინის მიღება?
წითელას, წითურასა და ყბაყურას  პირველი დოზის შემდეგ მძიმე ალერგიული რეაქციების (მაგ., ჭინჭრის ციება, ტუჩების, ენის ან ყელის შესიება, სუნთქვის გაძნელება) განვითარების შემთხვევაში ადამიანმა აღარ უნდა მიიღოს მეორე ვაქცინა. ეს ვაქცინა ასევე არ უნდა მიიღოს არც ერთმა ადამიანმა, რომელმაც იცის, რომ ალერგიულია წითელას, წითურასა და ყბაყურას  რომელიმე კომპონენტის მიმართ (მაგ., ჟელატინი, ნეომიცინი). Read the rest of this entry »

vaka