მიზანთა იერარქია

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,,კლინიკური ფარმაცია. კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები” >>> წინა პარაგრაფებშიში ჩვენ ზოგადად ვახსენეთ პრეპარატის შერჩევის ამოცანა: სამედიცინო პრაქტიკაში გვაქვს კონკრეტული  კლინიკური სურათი. გვაქვს რამდენიმე ასეული პრეპარატი, რომელიც ამ კლინიკური სურათის შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ. Send to Facebook

პრეპარატების შერჩევის კრიტერიუმები

 ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>>  თერაპიის მიზნის ფორმულირების შემდეგ, ხდება ამ მიზნის მიღწევის კრიტერიუმების დადგენა. პრეპარატების შერჩევის კრიტერიუმები, დაკავშირებულია სხვადასხვა სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორებთან, რომლებიც თან სდევენ მკურნალობის  პროცესს და გადაწყვეტილების Read More …

თერაპიის მიზნის განსაზღვრა და კლინიკური სურათის ფორმალიზება

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> თერაპიის მიზნის ფორმირება უშუალოდ არაა კლინიკური ფარმაციის ამოცანა. კლინიკური ფარმაცევტი სამუშაო პროცესში ერთვება მიზნის ფორმირების შემდეგ. ამავე დროს, მიზნის ფორმირება იტერაციული პროცესია და რეალურად იგი პრეპარატების Read More …

დაავადებების მონაცემთა ბაზები

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> დაავადებათა ფორმალიზებული მონაცემთა ბაზების შექმნა “კლინიკური ფარმაციის საექსპერტო სისტემისათვის”  აუცილებელი არაა. პროექტის ფარგლებში შექმნილია ზოგადი საინფორმაციო მასივები, რომლებიხ თავისი სტრუქტურით პროტოკოლებთან არის ახლოს. გაგრძელება იხ. >>> Read More …

კლინიკური ფარმაციის საექსპერტო სისტემის არქიტექტურა

ლალი დათეშიძე დასაწყისი იხ. ,, კლინიკური ფარმაცია. კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა” >>> თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ფარმაცევტული სივრცე გამოირჩევა კომპიუტერიზაციის მაღალი დონით. დიდ ფარმაცევტულ ქსელებში, მრავალი წელია წარმატებით მუშაობს ერთიანი  საინფორმაციო უზრუნველყოფის კომპიუტერული  სისტემა. ეს სისტემები მუდმივად Read More …