ორთოგრაფიული წესების ძირითადი ჯგუფები

 მთავარი გვერდი ორთოგრაფიული წესების ძირითადი ჯგუფები საზოგადო სახელთა ბრუნება ფუძის კუმშვა ფუძის კვეცა ბერძნულ – ლათინურ ელემენტებიანი სიტყვების მართლწერა – ურ (ლ) სუფიქსიანი ზედსართავების წარმოება რუსული დიფთონგების გადმოცემა კომპოზიტების მართლწერა ეპონიმებიან ტერმინთა მართლწერა  ______________________________________________________  

ფუძეკუმშვადობის შემოწმება. საილუსტაციო მაგალითები (ელ)

მთავარი გვერდი  ფუძეკუმშვადობის შემოწმება – ელ მარცვლით დაბოლოებული ფუძეკუმშვადი სახელები

ფუძეკუმშვადობის შემოწმება. საილუსტაციო მაგალითები (ალ)

მთავარი გვერდი  ფუძეკუმშვადობის შემოწმება სახელები, რომელთაც ფუძის ბოლოს უზის მარცვლები ალ

საზოგადო სახელთა ბრუნება. ენ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელების მრავლობითში გადმოცემა

მთავარი გვერდი  საზოგადო სახელთა ბრუნება  ენ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელების მრავლობითში გადმოცემა