მკურნალობა უცხოეთში

 მთავარი გვერდი

ორთოგრაფიული წესების ძირითადი ჯგუფები

საზოგადო სახელთა ბრუნება
ფუძის კუმშვა
ფუძის კვეცა
ბერძნულ – ლათინურ ელემენტებიანი სიტყვების მართლწერა
– ურ (ლ) სუფიქსიანი ზედსართავების წარმოება
რუსული დიფთონგების გადმოცემა
კომპოზიტების მართლწერა
ეპონიმებიან ტერმინთა მართლწერა

 ______________________________________________________

 

მთავარი გვერდი 

ფუძეკუმშვადობის შემოწმება Read the rest of this entry »

მთავარი გვერდი 

ფუძეკუმშვადობის შემოწმება

- ელ მარცვლით დაბოლოებული ფუძეკუმშვადი სახელები

Read the rest of this entry »

მთავარი გვერდი 

ფუძეკუმშვადობის შემოწმება

სახელები, რომელთაც ფუძის ბოლოს უზის მარცვლები ალ Read the rest of this entry »

მთავარი გვერდი 

საზოგადო სახელთა ბრუნება

 ენ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელების მრავლობითში გადმოცემა Read the rest of this entry »

vaka