სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ …

სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ჯ)

მთავარი გვერდი ჯადვარი, გუგულის კაბა Orchis Maculata L. ჯავზი Myristica fragrans Houtt. ჯინჭრისგერა ჩრდილოეთის Ballota borealis ჯულაბი Euphorbia pepius ______________________________________  

სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ხ)

მთავარი გვერდი ხავერდა სწორმდგომი Tagetes erectus ხავერდა Tagetes patula ხავსი ირლანდიური Chondrus crispus ხავსი ისლანდიური Cetraria islandica ხავსი კორსიკული Alsidium helminthocorton ხავსი მუხის Evernia prunastri ხარისვარდა Salvia sclarea L. ხარისშუბლა ბრტყელფოთოლა Senecio platyphylloides Somm. et L. ხარისშუბლა რომბისებრფოთოლა Senecio rombifolia Read More …

სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (ჭ)

მთავარი გვერდი ჭანგა მხოხავი Elytriga repens ჭანჭყატი მეჭეჭიანი Evonymus verrucosa scop. ჭარელა ჩვეულებრივი Teucrium chamaedrys ჭარხალი ჩვეულებრივი Beta vulgaris ჭვავი ჩვეულებრივი Secale cereale ჭვავილა Claviseps purpurea Tulasne ჭიაფერა Phytolacca americana L. ჭინჭარა Phlomis pungens ჭინჭარი მსუსხავი Urtica urens L. ჭინჭარი Read More …

სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (წ)

მთავარი გვერდი წაბლი Castanea sativa Mill. წალიკა Polygonum hydropiper L. წიფელი ტყის Fagus sylvatica წიფელი Fagus orientalis L. წიწაკა გრძელი Capsicum longum D. C. წიწაკა ერთწლიანი Capsicum annuum L წიწაკა კოლუმბიური Capsicum frutescens L., წიწიბურა Fagopyrum esculentum წიწინაური დიდი Polygala Read More …