მკურნალობა უცხოეთში

მთავარი გვერდი

 1. ჯადვარი, გუგულის კაბა Orchis Maculata L.
 2. ჯავზი Myristica fragrans Houtt.
 3. ჯინჭრისგერა ჩრდილოეთის Ballota borealis
 4. ჯულაბი Euphorbia pepius

______________________________________

 

მთავარი გვერდი

 1. ხავერდა სწორმდგომი Tagetes erectus
 2. ხავერდა Tagetes patula
 3. ხავსი ირლანდიური Chondrus crispus
 4. ხავსი ისლანდიური Cetraria islandica
 5. ხავსი კორსიკული Alsidium helminthocorton
 6. ხავსი მუხის Evernia prunastri
 7. ხარისვარდა Salvia sclarea L.
 8. ხარისშუბლა ბრტყელფოთოლა Senecio platyphylloides Somm. et L.
 9. ხარისშუბლა რომბისებრფოთოლა Senecio rombifolia (Willd.) Sch. Bip.
 10. ხარისჩლიქა, აზარუმი Asarum ibericum stev.
 11. ხარისძირა აფხაზური Helleborus abchasicus A. Br.
 12. ხარისძირა კავკასიური Helleborus Caucasicus A. Br.
 13. ხარისძირა სურნელოვანი Helleborus odorus
 14. ხარისძირა ძოწისფერი Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.
 15. ხარნუყა ბეწვიანი Hieracium pilosella
 16. ხახვთესლა Lysimachia verticillata pall.
 17. ხახვი Allium cepa L.
 18. ხბოშუბლა აღმოსავლური Galegaorientalis Lam.,
 19. ხბოშუბლა Galega officinalis L.
 20. ხებალახა Solanum dulcamara L.
 21. ხემაგარა Firmiana simplex
 22. ხემარწყვა Arbutus unedo
 23. ხეშავი Rhamnus cathartica L.
 24. ხეჭრელი იმერული Rhamnus imeretina Coene
 25. ხეჭრელი Frangula alnus
 26. ხვართქლა Convolvulus arvensis
 27. ხომეჭი Althaea armeniaca Ten.
 28. ხორბალი რბილი Triticum vulgare L.
 29. ხოროსანი Artemisia cina Berg. ex Poljak.
 30. ხურმა Diospyros Lotus L.
 31. ხურტკმელი Grossularia reclinata (L.) Mill.

________________________________________

 

მთავარი გვერდი

 1. ჭანგა მხოხავი Elytriga repens
 2. ჭანჭყატი მეჭეჭიანი Evonymus verrucosa scop.
 3. ჭარელა ჩვეულებრივი Teucrium chamaedrys
 4. ჭარხალი ჩვეულებრივი Beta vulgaris
 5. ჭვავი ჩვეულებრივი Secale cereale
 6. ჭვავილა Claviseps purpurea Tulasne
 7. ჭიაფერა Phytolacca americana L.
 8. ჭინჭარა Phlomis pungens
 9. ჭინჭარი მსუსხავი Urtica urens L.
 10. ჭინჭარი ორსახლიანი Urtica dioica L.
 11. ჭინჭრის დედა Lamium album L.
 12. ჭყიმა მხალი Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm

_________________________________________

 

მთავარი გვერდი

 1. წაბლი Castanea sativa Mill.
 2. წალიკა Polygonum hydropiper L.
 3. წიფელი ტყის Fagus sylvatica
 4. წიფელი Fagus orientalis L.
 5. წიწაკა გრძელი Capsicum longum D. C.
 6. წიწაკა ერთწლიანი Capsicum annuum L
 7. წიწაკა კოლუმბიური Capsicum frutescens L.,
 8. წიწიბურა Fagopyrum esculentum
 9. წიწინაური დიდი Polygala major
 10. წიწინაური მწარე Polygala amarella
 11. წიწინაური ციმბირის Polygala sibirica L.
 12. წიწინაური წვრილფოთოლა Polygala tenuifolia Willd.
 13. წიწმატი წყლის Nastirtium officinale (L.) R. Br.
 14. წიწმატი Lepidium sativum L.
 15. წიწმატურა Capsella bursa pastoris (L.) Medic.
 16. წნორი Salix alba L.
 17. წყავი სააფთიაქო Laurocerasus officinalis
 18. წყალნაწყენი წვრილფოთოლა Chamerion angustifolium

__________________________________________

vaka