ფართი, ფართები

საოჯახო თუ საკლუბო ფართებს დიდად გაალამაზებს აქსესუარები, რომელთა ჩამონათვალს ქვემოთ ხედავთ.  გამოსაწერად დააკლიკეთ შესაბამის დასახელებას. როდესაც გამოსაწერად ამ გვერდიდან შედიხართ ამაზონზე, თქვენ იღებთ ინფორმაციას რეგიონალური ფასდაკლებების გათვალისწინებით. ამიტომ, გამოსაწერად ყოველთვის ამ გვერდიდან შებრძანდით >>> ♦ განათება მანათობელი ბურთი სპეციალურად საოჯახო Read More …

აუტისტ ბავშვებში წერის, კითხვის და თვლის უნარ-ჩვევების შესწავლის თავისებურებები

აუტისტი ბავშვისათვის, კითხვის შესწავლისას შეიძლება გამოვიყენოთ, ბავშვის არანებელობითი მეხსიერების მიხედვით ორიენტირება. რაც გულისხმობს ბავშვის მიერ  მაგნიტური ანბანის ან კუბების გამოყენებას. მისი საშუალებით ბავშვმა შეიძლება მექანიკურად შეისწავლოს ანბანი (ცნობილია შემთხვევა, როცა აუტისტმა ბიჭმა ანბანი შეისწავლა ორცხობილებზე გამოსახული ასოებით). მიზანშეწონილი არ არის Read More …

აუტისტ ბავშვებში მეტყველების ეფექტურად გამოყენების განვითარება

ცალკეული მეთოდები, რომელიც გამოიყენება აუტისტი ბავშვის მეტყველების განვითარებისათვის, მოგვაგონებს იმ ბავშვებთან მუშაობას, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო გააჩნიათ მეტყველების განუვითარებლობა (სენსორული ანუ მოტორული დისფაზია, სმენის დაქვეითება). თუმცა, ეს მეთოდები შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს მხოლოდ ცალკეულ სიტუაციებში, როცა ისინი გამოიყენება სპეციალური მუშაობის ფარგლებში, Read More …

აუტისტ ბავშვებში მეტყველების აღქმის განვითარება

ადრეული ასაკის ბავშვთა აუტიზმის მიმართებაში, აღნიშნული მუშაობის  მიმართულება განსხვავდება იმ მეთოდებისგან, რომელიც გამოიყენება სენსორული დისფაზიის (მეტყველების სრულია ან ნაწილობრივი უუნარობა)  ან გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ბავშვებში. გარემოში აუტისტი ბავშვის მიერ საუბრის აღქმა, ხმის, სიტყვების შეხამება ობიექტთან, მოყოლილის არსში ჩაწვდომა, თითქმის უწყვეტად Read More …

აუტისტი ბავშვების მეტყველების თავისებურებანი

აუტისტ ბავშვებში შეინიშნება მეტყველების მოშლილობის ფართო სპექტრი. მეტყველების განვითარების დარღვევის და დამახინჯების ძირითადი სიმპტომები დამოკიდებულია თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება აუტიზმით დაავადებული ბავშვი. პირველი ჯგუფის ბავშვებში შეინიშნება, მეტყველების  თითქმის სრული არარსებობა. ბავშვი ამ შემთხვევაში აფექტური მდგომარეობის ფონზე, იშვიათად წამოიძახებს სიტყვებს ან Read More …